Ο άψογος σχεδιασμός της έρευνας αποτελεί μια αναγκαιότητα παρά μια πολυτέλεια για τους ερευνητές της DatAnalysis.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας καλύπτουν:

1. Τον προσδιορισμός ερευνητικών στόχων.

2. Τη στοχευμένη επιλογή δείγματος

3. Τον καθορισμός μεθόδου συλλογής δεδομένων.

4. Το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου (Questionnaire Design).

5. Τη στατιστική ανάλυση της πιλοτικής έρευνας (Pilot Survey).

6. Την καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων (Data Analysis).


Πρόχειρος ή ατελής σχεδιασμός είναι βέβαιο οτι θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι ικανοποιητικό.

 
Ανάλυση Δεδομένων | DatAnalysis
Στην DatAnalysis θεωρούμε οτι η εργασία της ανάλυσης δεδομένων είναι κάτι περισσότερο απο τη γνώση του τι σημαίνουν μερικοί "εξωτικοί" όροι... Περισσότερα...
Σχεδιασμός έρευνας | DatAnalysis
Ο άψογος σχεδιασμός της έρευνας αποτελεί μια αναγκαιότητα παρά μια πολυτέλεια για τους ερευνητές της DatAnalysis. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες... Περισσότερα...