Στατιστική Ανάλυση | DatAnalysis

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού ερωτηματολογίων, οργάνωσης κλινικών μελετών, έλεγχο στατιστικών υποθέσεων, εξέταση σχέσεων και κατασκευή μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις και τους στόχους του έργου που έχουμε αναλάβει.


Ενδεικτικές υπηρεσίες:

Σχεδιασμός Έρευνας                                    Κατασκευή Ερωτηματολογίου

Στοχοποίηση δείγματος                             Προσδιορισμός στόχων έρευνας

Τρόπος δειγματοληψίας                            Πιλοτική Έρευνα

Μέθοδος συλλογής δεδομένων                   Εκτίμηση Δείγματος


Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων                          Καθορισμός Στατιστικής Μεθόδου

Συλλογή αποτελεσμάτων                             Εκτίμηση κατανομών

Κωδικοποίηση ερωτηματολογίου                 Εξέταση σχέσεων

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων                       Κατασκευή μοντέλων


 

Σχεδιασμός μελετών.

Ανάλυση αποτελεσμάτων.

Κατασκευή στατιστικών μοντέλων.

Ανάλυση Δεδομένων | DatAnalysis
Στην DatAnalysis θεωρούμε οτι η εργασία της ανάλυσης δεδομένων είναι κάτι περισσότερο απο τη γνώση του τι σημαίνουν μερικοί "εξωτικοί" όροι... Περισσότερα...
Σχεδιασμός έρευνας | DatAnalysis
Ο άψογος σχεδιασμός της έρευνας αποτελεί μια αναγκαιότητα παρά μια πολυτέλεια για τους ερευνητές της DatAnalysis. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες... Περισσότερα...