Υπηρεσίες | DatAnalysis

Στην DatAnalysis πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία κάθε έρευνας βασίζεται στην σωστή δειγματοληψία και στην αποτελεσματικότητα της στατιστικής ανάλυσης. Θεωρούμε δε οτι το να κάνουμε κάτι καλά κοστίζει λιγότερο απο το να το κάνουμε ξανά.


Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης

Οι ερευνητές μας είναι σε θέση να υλοποιήσουν απο το σχεδιασμό της έρευνας και την ανάλυση ενός ερωτηματολογίου εώς και την κατασκευή στατιστικών μοντέλων, την εκτίμηση κατανομών και την ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

Έλεγχο στατιστικών υποθέσεων

Εξέταση στατιστικων σχέσεων

Κατασκευή στατιστικών μοντέλων

Εκτίμηση κατανομών


Τμήμα Σεμιναρίων Βιοστατιστικής

Οργανώνουμε σεμινάρια Βιοστατιστικής στα πλαίσια παρουσίασης πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

Σεμινάρια Βιοστατιστικής

Σεμινάρια υποστήριξης εργασιών

Σεμινάρια εκμάθησης στατιστικών μεθόδων


Τμήμα Ανάλυσης Δικτύων

Εργαζόμαστε πάντα με τις πιο σύγχρονες δυνατές τεχνολογίες , λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες, προκειμένου να αναπτύξουμε τις τελειότερες και πληρέστερες αναλύσεις σε πολύπλοκα Βιολογικά και Ιατρικά Δίκτυα.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

Αναπαράσταση δικτύων

Υπολογισμός ιδιοτήτων δικτύου

Εκτίμηση κατανομών

Υπολογισμός στατιστικών μέτρων


 

Σχεδιασμός μελετών.

Ανάλυση αποτελεσμάτων.

Κατασκευή στατιστικών μοντέλων.

Ανάλυση Δεδομένων | DatAnalysis
Στην DatAnalysis θεωρούμε οτι η εργασία της ανάλυσης δεδομένων είναι κάτι περισσότερο απο τη γνώση του τι σημαίνουν μερικοί "εξωτικοί" όροι... Περισσότερα...
Σχεδιασμός έρευνας | DatAnalysis
Ο άψογος σχεδιασμός της έρευνας αποτελεί μια αναγκαιότητα παρά μια πολυτέλεια για τους ερευνητές της DatAnalysis. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες... Περισσότερα...