6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διοργανώνει για 6η φορά τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα». Επίσης, οι νικητές του διαγωνισμού θα μπορούν να συμμετέχουν στον 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

 

Τα άτομα που μπορούν να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική είναι όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες στην Ελλάδα. Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε ομάδες που απαρτίζονται από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

Κατηγορία A: Μαθητές Λυκείων

Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίων

Προσοχή: Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών.

 

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

  • Περίοδος εγγραφής: 20/10/2022-23/1/2023*
  • 1ο στάδιο διαγωνισμού: 24/01/2023-06/02/2023*
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου: 10/02/2023 *
  • 2ο στάδιο διαγωνισμού: 11/02/2023-07/03/2023 *
  • Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 30/3/2023 *
  • Τελετή απονομής βραβείων: Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο *

* Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού