Την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης στην Αθήνα ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης

Στα πλαίσια της επίσκεψης εκπροσώπων από 30 κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοινώθηκε η συμμετοχή τους στη Σύνοδο «Φάρος 2022: Ελληνοαμερικανική Συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

 

Η ίδρυση του Κέντρου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί το διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για επιστέγασμα μίας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και ανακοινώθηκε την πρώτη ημέρα της αποστολής 30 αμερικανικών ΑΕΙ  στη χώρα μας.

Η προσπάθεια ενίσχυσης της στροφής των Ιδρυμάτων σε διεθνείς συνεργασίες δομείται σε τρεις άξονες, που έχουν υλοποιηθεί από το υπουργείο:

  1. Θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίουτο οποίο παρέχει περαιτέρω ελευθερία στα ελληνικά πανεπιστήμια να καθιερώσουν ένα ευρύτερο φάσμα συνεργασιών (π.χ. κοινά/διπλά πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, θερινά και χειμερινά προγράμματα σπουδών) και αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από το εξωτερικό, καταργώντας τις ατομικές αιτήσεις στον ΔΟΑΤΑΠ για κατόχους τίτλων από αναγνωρισμένα ιδρύματα.
  2. Παροχή εκτεταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των πανεπιστημίων σε αυτή την προσπάθεια
  3. Καλλιέργεια στρατηγικών ακαδημαϊκών σχέσεων με κομβικούς παίκτες, όπως η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων