Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των μελών του, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Για τη διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και της εύρυθμης λειτουργίας του νέου Τμήματος Πληροφορικής επιχειρήθηκε βελτίωση του περιεχομένου του Οδηγού εστιάζοντας κυρίως στον κλάδο της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) και ιδίως η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis).

 

 

Η πολυετή εμπειρία της DatAnalysis – Ανάλυση Δεδομένων (www.datanalysis.net) στην συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από ερωτηματολόγιο, κλινικές μελέτες και επιχειρησιακών δεδομένων, καθώς και στη στατιστική ανάλυση και μαθηματική μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων αποτέλεσε την αφορμή για να ενισχύσουμε το νέο Τμήμα και να συμμετέχουμε στην αξιολόγηση του αναθεωρημένου Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Καστοριά.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την τιμή που μας έκανε να συμμετέχουμε στην αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής, μετά από σχετική εισήγηση μας στον αναθεωρημένο οδηγό σπουδών, ευελπιστώντας σε ανάλογη μελλοντική συνεργασία.

Για πληροφορίες αναφορικά με τον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: