Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διακρίθηκε σε διεθνή αξιολόγηση που σχετίζεται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην παγκόσμια αξιολόγηση 2023 του ΤΗΕ: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings για σκοπούς αειφόρας ανάπτυξης έλαβε μέρος το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Στην κατάταξη το Πανεπιστήμιο ανέβηκε 100 θέσεις διεθνώς, από 1591 Πανεπιστήμια 112 χωρών.

Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης καταλαμβάνει τις θέσεις 401 έως 600 στην παγκόσμια κατάταξη και βρίσκεται στην 2η θέση ανάμεσα σε έντεκα Ελληνικά Πανεπιστήμια της κατάταξης του 2023.

Η διάκριση αυτή δηλώνει την σημαντική προσπάθεια των φοιτητών και των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Έτσι, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ των 100 καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.

Η κατάταξη ως προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης απεικονίζεται παρακάτω: