Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδος

Τμήματα στις Σέρρες

 

Οι Σέρρες διαθέτουν ποικίλες πανεπιστημιακές σχολές προσελκύοντας έτσι αρκετούς φοιτητές κάθε χρόνο στην πόλη και βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες και τα όνειρα τους. Η πλειοψηφία των σχολών απαιτεί την εκπόνηση εργασιών ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

 Η εταιρία DatAnalysis με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο της εκπαίδευσης προσφέρει υποστήριξη στους φοιτητές που επιλέγουν τις ακόλουθες σχολές.

Οι Σέρρες είναι έδρα του δήμου Σερρών και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας και δέκατη της Ελλάδας, με 58.287 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 η Δημοτική Κοινότητα Σερρών εμφανίζει 58.960 κατοίκους. Η φοιτητική ζωή της πόλης δεν υστερεί σε σχέση με τις μεγαλουπόλεις αφού διαθέτει νυχτερινή ζωή αλλά και δυνατότητα χαλάρωσης κοντά στη φύση. Τα ενοίκια των φοιτητών σπιτιών είναι προσιτά και γενικότερα η ζωή στην πόλη αρκετά οικονομική. Τέλος, μέσω των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχεται στέγαση σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Η ίδρυση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε το 1985. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα είναι 4 έτη. Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ δύνανται να εργαστούν ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής, γυμναστές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε  τουριστικές και αθλητικές επιχειρήσεις αλλά και στους τομείς που έχουν σχέση με την υγεία. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη Κινησιολογία.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής δημιουργήθηκε μετά την ένταξη του παλαιότερου κατά δέκα έτη τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Η φοίτηση στο τμήμα είναι τετραετής και στους φοιτητές παρέχονται γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, που αφορούν τόσο την αρχιτεκτονική εσωτερικών και μικρής έκτασης εξωτερικών χώρων όσο και την σχεδίαση επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων μεταπτυχιακών.

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσεται στο Τμήμα Μηχανικών βάσει του νόμου 4610/2019(ΦΕΚ 70/Α’/7.5.2019).Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 9 εξάμηνα φοίτησης με στόχο την κάλυψη του τομέα της δημιουργίας, ενημέρωση χαρτογραφικού υποβάθρου και του τομέα της διαχείρισης πληροφοριών χώρου. Οι πτυχιούχοι του τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εργασθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι σχετικών υπηρεσιών, δημόσιων ή ιδιωτικών.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610(ΦΕΚ Ά 70/07-05-2019). Η φοίτηση είναι τετραετής και το τμήμα έχει ως στόχο την καταξίωση φοιτητών που σκοπεύουν να ασχοληθούν με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών κατευθύνσεων σπουδών, ενώ παράλληλα προσφέρονται τρία μεταπτυχιακά.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Η ίδρυση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών έγινε με τον Νόμο 4610/2019 και εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 5 έτη φοίτησης και παράλληλα με το ερευνητικό έργο που επιτελείται σκοπεύει στο να καταρτήσει τους φοιτητές καταλλήλως ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα μετά την αποφοίτηση τους. Δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα, βάσει καθορισμένων κριτηρίων, τόσο για μεταπτυχιακές σπουδές με τρεις ειδικεύσεις όσο και για διδακτορικές.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε ιδρύεται το 1983, ενώ με το ΦΕΚ 136 Α/05-06-2013 παίρνει την ονομασία: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και παρέχει δύο θεσμοθετημένες κατευθύνσεις. Από το 1993 στεγάζεται σε ανεξάρτητο campus. Η φοίτηση είναι πενταετής, με προαιρετική πρακτική άσκηση και επιπλέον είναι διαθέσιμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε βάσει του Νόμου 4610 ( ΦΕΚ Α 70/07-05-2019). Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές και περιλαμβάνει προαιρετική πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι κατέχουν τις δεξιότητες άσκησης του Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Προσφέρεται πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με ονομασία « Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση», ενώ για περεταίρω ειδίκευση διατίθενται και διδακτορικές σπουδές.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 5 ετών παρέχοντας έτσι όλες τις γνώσεις που χρειάζεται ένας πολιτικός μηχανικός. Για επιπλέον εμβάθυνση υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.