Μεταπτυχιακό «Digital Culture, Smart Cities IoT and Advanced Digital Technologies»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Digital Culture, Smart Cities IoT and Advanced Digital Technologies» (Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες) αναφέρεται σε φοιτητές υποψηφίους μεταπτυχιακού από όλη την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023!

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές να δράσουν ως ενεργά μέλη ερευνητικής ομάδας της UNESCO «Creative Cities in Motion: Urban Sustainable Mobility and Utilization of Cultural Resources»,όπου αποτελεί εργαστήριο του μεταπτυχιακού και συνδέεται με το Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σχετίζεται αποκλειστικά με την εκπόνηση της διατριβής των φοιτητών.

Στους απόφοιτους του Μεταπτυχιακού αυτού θα απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) και περιλαμβάνει τρεις εξειδικεύσεις στις εξής κατευθύνσεις (tracks):

  • Ψηφιακός Πολιτισμός (Digital Culture)
  • Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Smart Cities and Advanced Digital Technologies)
  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (Internet of Things and Advanced Digital Technologies)

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι ο εφοδιασμός επιστημόνων διαφορετικών πεδίων, ώστε να είναι ικανοί να συνεργαστούν, να μοιράζονται και να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους, ώστε να εξελίξουν τις πόλεις και να μπορούν να συμβαδίσουν με την νέα ψηφιακή εποχή. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού εναρμονίζονται με τον πολιτισμό των νέων τεχνολογιών, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, την ενέργεια, τις οικολογικές πόλεις με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος.

Με το τέλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στο Δημόσιο, στην Περιφέρεια, στον Δήμο, σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, σε επιχειρήσεις Πολιτισμού και Τουρισμού, στα τμήματα R&D εταιριών, καθώς και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εύρεση καινοτόμων και τεχνολογικών λύσεων- συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το μεταπτυχιακό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://dcsciot.unipi.gr/