Έδρα UNESCO για Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στο ΟΠΑ

Ανακοινώθηκε η ίδρυση Έδρας της UNESCO στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες από το ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Στόχος της ίδρυσης είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, για παγκόσμιες συνεργασίες με την προστασία της UNESCO.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, παρέχει καινούργιες δυνατότητες έρευνας και αναπτύσσει επιστημονικά την οικονομία και την κοινωνία.

Η Έδρα αυτή ενώνει καθηγητές και επιστημονικούς συνεργάτες με υψηλή δράση, παγκόσμια παρουσία και γνώση σε ψηφιακές μεθόδους, με αρμόδιο τον Καθηγητή Πληροφορικής, Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο. Θα ενισχύσει επίσης συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια και ξένα Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα της Έδρας UNESCO:

  • θα αναπτύξει τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο αντικείμενο του ψηφιακού μετασχηματισμού για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • θα προωθήσει τις επιστημονικές έρευνες
  • θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση πρακτικών και
  • θα αναπτύξει παγκόσμιες συνεργασίες

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Δημήτρης Μπουραντώνης, ανέφερε ότι με την λειτουργία της έδρας UNESCO, το ΟΠΑ θα βοηθήσει στην ανάπτυξη διεπιστημονικού πεδίου εντός Ελλάδας, και στη δράση της σε διεθνή δίκτυα διαμοιρασμού πληροφοριών και προγραμμάτων.