Ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις για φοίτηση στο ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Λήγει η υποβολή των αιτήσεων για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά που προσφέρονται από το ΕΑΠ, στις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 11:59. Τα προγράμματα που αφορούν την πρόσκληση βρίσκονται εδώ, ενώ το πρόγραμμα σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» δεν προσφέρεται την τρέχουσα χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν των αριθμό των προσφερόμενων θέσεων το σύστημα θα κλείσει πριν την καταληκτική ημερομηνία, για την ομαλότερη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2023.

Υποβάλλεται την αίτησή σας: https://dev.eap.gr/student-candidate/public?_gl=1*m6ippr*_ga*ODc0NTgyNDYxLjE2ODIwNjQ1NjM.*_up*MQ..#/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε (εδώ), καθώς και για το κόστος και τους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ