27 ερευνητές του ΔΠΘ στη λίστα των 2% κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου

Σημαντική διάκριση σημειώθηκε για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), καθώς 27 ερευνητές του συμπεριλήφθηκαν σε δύο κορυφαίες λίστες παγκοσμίως, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022.

Αναφορικά με την πρώτη λίστα, παρουσιάζονται οι κορυφαίοι επιστήμονες ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο τους, των οποίων οι δημοσιεύσεις κατέχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς από άλλους μελετητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δημιουργία της συγκεκριμένης λίστας, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Stanford, από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων με υπεύθυνο τον Καθηγητή John Ioannidis.

Η εν λόγω ανάλυση βασίστηκε σε ορισμένους δείκτες οι οποίοι υπολόγισαν το αντίκτυπο των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους 2021.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, εκτός από τους 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως, απαριθμήθηκαν ερευνητές, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη πρόοδο όσο αφορά τις δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικούς τομείς που βοήθησαν την εξέλιξη άλλων επιστημόνων.

Αναφορικά με τη  δεύτερη λίστα, εστίασε στον αριθμό δεικτών οι οποίοι υπολόγισαν τον αντίκτυπο των δημοσιεύσεων των επιστημόνων κατά τη διάρκεια του συνολικού τους έργου.

Αποτελέσματα 1ης λίστας Αποτελέσματα 2ης λίστας
Ονοματεπώνυμο ιδιότητα Τμήμα Ονοματεπώνυμο ιδιότητα Περίοδος αξιολόγησης
Χρήστος Α. Δαμαλάς Αναπληρ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής 1992-2022
Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης Καθηγητής Ιατρικής Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής 1993-2022
Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης Καθηγητής Ιατρικής (αφυπ.) 1984-2022
Χρήστος Γ. Καραγιάννης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Χρήστος Α. Δαμαλάς Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης 2001-2022
Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημήτριος Κομίλης Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος 1999-2022
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Ιατρικής Κωνσταντίνος Κόκκινος Καθηγητής ΠΤΔΕ 2004-2022
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη Καθηγήτρια Ιατρικής Χρήστος Γ. Καραγιάννης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 1988-2022
Ιωάννης Μητρούλης Αναπληρ. Καθηγητής Ιατρικής Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1991-2022
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ Γεώργιος Χ. Μπάκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1993-2021
Θεόδωρος Ρουσάκης Αναπληρ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Θεόδωρος Ρουσάκης Αν. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2022
Νικόλαος Παπάνας Καθηγητής Ιατρικής Νικόλαος Παπαμάρκος Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1984-2017
Ζήσης Βρύζας Αναπληρ. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγ. Μηχ. Περιβάλλοντος 1983-2022
Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ Ιωάννης Πρατικάκης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1996-2022
Αργυρώ Δημούδη Καθηγήτρια Μηχανικών Περιβάλλοντος Αργυρώ Δημούδη Καθηγήτρια Μηχαν. Περιβάλλοντος 2003-2022
Γεώργιος Μπάκος Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ Γεώργιος Χ. Συρακούλης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1999-2022
Χρήστος Κοντογιώργης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής ΗΜΜΥ 1999-2022
Κυριάκος Ε. Ζωηρός Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ Λάζαρος Ηλιάδης Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 2002-2022
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών Νίκος Π. Παπανικολάου Αναπληρ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1998-2022
Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής (αφυπηρ.) Πολιτικών Μηχανικών Αστέριος Παντοκράτορας Καθηγητής Πολιτικών Μηχαν.(αφυπ.) 1987-2022
Γεώργιος Κολιός Καθηγητής (αφυπηρ.) Ιατρικής Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών 1998-2022
Ιωάννης Γ. Καραφυλλίδης Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ 1990-2022