Ευκαιρία Έρευνας στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο προσφέρει την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες πολιτικής να υποβάλλουν αίτηση για Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows, Visiting Professors προκειμένου να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα σε ένα τομέα σχετικό με το αντικείμενο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για χρονικό διάστημα από 6-12 μήνες.

Αρχικά, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από το Ελληνικό Παρατηρητήριο. Στη συνέχεια, όσες γίνονται δεκτές θα υποβληθούν σε μια κεντρική επιτροπή του LSE, η οποία θα ανακοινώσει την τελική απόφαση σχετικά με τις υποτροφίες επίσκεψης.

  • Περιορισμένη υποστήριξη χρηματοδότησης είναι πλέον διαθέσιμη.
  • Η επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, 5 μ.μ. GMT.
  • Η ημερομηνία έναρξης του ραντεβού επίσκεψης για αυτόν τον γύρο αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση:

  • Συνοδευτική επιστολή που να περιγράφει γιατί θέλετε να περάσετε χρόνο στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE.
  • Ερευνητική πρόταση που να μην υπερβαίνει τις 8 σελίδες
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Την περίοδο που σας ενδιαφέρει
  • Δήλωση εξόδων διαβίωσης
  • Περιγραφική έκθεση των λόγων της αίτησης χρηματοδότησης.