Καινούργιες εγκαταστάσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Νικόλαος Αναστασιάδης επισκέφτηκε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ανακοίνωσε την προσφορά του Δήμου Λευκωσίας για την δρομολόγηση της κατασκευής κτηρίου του ΑΠΚΥ στο εργοστάσιο του ΣΟΠΑΖ. Στην ανακοίνωση αυτή παρευρίσκονταν ο Υπουργός Παιδείας, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, Πέτρος Δημητρίου και Μάριος Πελεκάνος αντίστοιχα.

Το ΑΠΚΥ έχει 8.000 περίπου αποφοίτους και κατά μέσο όρο οι φοιτητές του ανά έτος είναι 2.500.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Σε συζήτηση του με τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος Λευκωσίας μπορεί να παραχωρήσει το εργοστάσιο ΣΟΠΑΖ στο ΑΠΚΥ για να στεγαστεί.

Η απάντηση ήταν θετική για την αποδοχή της δωρεάς αυτής. Θα χρειαστεί επίσης, σχετική μελέτη από τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών.

Επίσης, δήλωσε ότι οι φοιτητές του ΑΠΚΥ δεν είναι μόνο Έλληνες και Κύπριοι, αλλά προέρχονται και από διαφορετικά κράτη όπως οι ΗΠΑ.

Ο Γιώργος Παπάς, πρόεδρος Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν με την υλοποίηση του σχεδίου της εγκατάστασης στο ΣΟΠΑΖ.