Καθηγητές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη λίστα του Research.com

Διάκριση καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του research.com.

Η research.com αποτελεί μια πανεπιστημιακή πλατφόρμα που αφορά επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και ανέβασε την λίστα με τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως όπως φαίνεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://research.com/university-rankings/best-global-universities/gr , η οποία έχει αναγνωριστεί από διάφορα πανεπιστήμια (MIT, Harvard κ.λ.π).

Σύμφωνα με την λίστα παρατηρείται ότι:

  • Τα πανεπιστήμια της Ευρώπης καταλαμβάνουν το πιο μεγάλο ποσοστό με 39,4%
  • Τα πανεπιστήμια της ΗΠΑ καταλαμβάνει ένα 4%
  • Το Harvard έχει τον πιο μεγάλο αριθμό επιστημόνων παγκοσμίως, με 2113 να είναι ακαδημαϊκοί
  • Τέλος, ότι 9 πανεπιστήμια της Ελλάδας τοποθετούνται στις 326 έως 969 θέσεις, εκ των οποίων βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

Ο πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ, Νικόλαος Διγγελίδης, ανακοίνωσε ότι διακρίνονται 15 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεδομένων των κριτηρίων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://research.com/university/university-of-thessaly . Στην λίστα αυτή βρίσκονται 4 καθηγητές του ΤΕΦΑΑ και ειδικότερα ο κ. Κουτεντάκης (ομότιμος καθηγητής), ο κ. Γούδας(καθηγητής) , ο κ. Θεοδωράκης (καθηγητής) και ο κ. Παπαϊωάννου (κοσμήτορας).