Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-Προστασία κτιρίου από έκρηξη

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας δίνει πληροφορίες προστασίας από μια πυρηνική έκρηξη.

Η επιστημονική δημοσίευση «Οι επιπτώσεις πυρηνικής έκρηξης σε ανθρώπους εντός κτιρίου» είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Μια καινούρια δημοσίευση έγινε από τον Δρ. Ιωάννη Κοκκινάκη και τον Καθηγητή Δημήτρη Δρικάκη, ερευνητές του Παν. Λευκωσίας, η οποία έχει διεθνή απήχηση. Στην έρευνα αυτή δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο που θα προστατευτεί ένα κτίριο από πιθανή πυρηνική έκρηξη.

Οι ερευνητές με την χρήση προηγμένης υπολογιστικής μοντελοποίησης ασχολήθηκαν με την μελέτη πολύπλοκων φαινομένων, που προήλθαν από ένα κύμα πυρηνικής έκρηξης. Οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν τα ευάλωτα μέρη του ανθρώπου σε εσωτερικούς χώρους.

Ο βασικός παράγοντας, σύμφωνα με την μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που επηρεάζει τον άνθρωπο είναι η ισχύς που υπάρχει στον άνεμο, πίσω από ένα ωστικό κύμα.

Σε μια ζώνη μέτριας επίδρασης, οι κατασκευές που αποτελούνται από ενισχυμένο σκυρόδεμα είναι λιγότερο πιθανό να καταρρεύσουν και οι άνθρωποι εντός κτιρίου έχουν την δυνατότητα να προστατευτούν.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι μεγάλες ταχύτητες του αέρα πίσω από ένα ωστικό κύμα στην έκρηξη, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή και θάνατο.

Με βάση την έρευνα αυτή, οι χώροι που θα πρέπει να αποφύγει κάποιος για να είναι πιο ασφαλής είναι τα παράθυρα, οι πόρτες και ο διάδρομος. Αρκεί επίσης να βρίσκεται σε γωνιακό σημείο του κτιρίου με ορατότητα την έκρηξη.      

Ο ερευνητής Δρικάκης δήλωσε ότι η έρευνα έχει ως σκοπό η κοινότητα να σκέφτεται τις επιπτώσεις μιας έκρηξης και οι επιστήμονες να εμποδίσουν να συμβεί κάποια πυρηνική έκρηξη.