Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με Ολλανδούς και μελετά θεραπείες νευροεκφυλισμού.

 

Με αυτήν την συνεργασία θα επιτευχθεί η ανταλλαγή ερευνών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για την θεραπεία νευροεκφυλιστικών νόσων.

Το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (BiHELab) και η Treeway B.V. (εταιρία βιοτεχνολογίας) που βρίσκεται στην Ολλανδία, ανακοίνωσαν την συνεργασία τους που βασίζεται σε Υπολογιστικές Προσεγγίσεις στις Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες.

Η συνεργασία τους θα ξεκινήσει δίνοντας έμφαση σε μια μεθοδολογία που θα τοποθετεί τα φάρμακα διαφορετικά για να επιτευχθεί η συνδυασμένη θεραπεία.

Μετέπειτα στόχος είναι να εφαρμοστεί μια βιώσιμη συνεργασία ώστε να συνεχιστεί.

Η εταιρία βιοτεχνολογίας δίνει έμφαση στο να βρεθεί θεραπεία στις νευροεκφυλιστικές νόσους. Η μέθοδος της βασίζεται σε έναν συνδυασμό ερευνών, που θα είναι ικανές να δίνουν μια επιτυχή θεραπεία.

Το εργαστήριο BiHELab θα παρέχει τις μεθόδους του που βασίζονται σε υπολογιστικές προσεγγίσεις σχετικά με τον νευροεκφυλισμό, στην χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής και στην επιστήμη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Και οι δύο μεριές είναι σχετικές με την έρευνα πάνω στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η συνεργασία τους άρχισε στο συνέδριο GeNeDis 2022.

Ο καθηγητής Βλάμος, διευθυντής του εργαστηρίου Πληροφορικής ανέφερε ότι είναι όλοι ενθουσιασμένοι με συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους με την εταιρία Treeway και θα βρουν νέες μεθόδους για το ζήτημα του νευροεκφυλισμου.

Η Inez de Greef, CEO της Treeway ανέφερε ότι ανυπομονούν να συνεργαστούν με το εργαστήριο Πληροφορικής BiHELab διότι οι κλάδοι που εξειδικεύεται το εργαστήριο θα βοηθήσουν στην έρευνα τους από μαθηματική και υπολογιστική οπτική. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη θεραπείας των νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) bihelab@ionio.gr .