Ερευνητές του Παν. Πατρών ανέπτυξαν μέθοδο για την διασφάλιση και έλεγχο της γνησιότητας προϊόντων

 

Η ομάδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (υπεύθυνος καθηγητής, Επ. Καθ. Δ. Αλεξανδρόπουλος) «Εφαρμοσμένης και Βιομηχανικής Φωτονικής» σε συνεργασία με την ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Υπεύθυνος καθηγητής, Καθ. Κ. Μουστάκας) «Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας» εφάρμοσαν σύστημα λέιζερ και προηγμένες τεχνικές υπολογιστικής όρασης, καθώς και μηχανικής μάθησης με σκοπό την κατασκευή μοναδικών ετικετών γνησιότητας που είναι δύσκολο να αντιγραφούν.

Η εν λόγω τεχνική «εκμεταλλεύεται» το γεγονός ότι το λέιζερ σχηματίζει δομές που έχουν ατέλειες σε τυχαία σημεία, παρέχοντας έτσι μια ξεχωριστή ένδειξη οπτικού θορύβου αποτελώντας μια νέα «οπτική» στην τεχνολογία των PUF  (Physical Unclonable Functions). Περιεχόμενο της είναι η κατασκευή ξεχωριστών αναγνωριστικών τα οποία να είναι μοναδικά και να μην υπάρχει ευκολία στην αντιγραφή τους, όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση της βιομηχανίας ημιαγωγών για τη διερεύνηση της αυθεντικότητας των τσιπ.

Η νέα μέθοδος «διευρύνει» τη χρήση των PUFS  και σε άλλα υλικά με ιδιαίτερα μικρό κόστος.  Η δημοσίευση της έρευνας έγινε στο Scientific Reports, του ομίλου Nature και πραγματοποιούνται αναφορές τόσο στο ΒΗΜΑ Science, όσο και στο in.gr. Η μελέτη υπογράφθηκε από τους Δ. Αλεξανδρόπουλο, Κ. Μουστάκα, Α. Αναστασίου και Α. Τσάκα, οι οποίοι είναι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, καθώς και από την Ευαγγελία Ζαχαράκη, η οποία είναι ερευνήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.