Μνημόνιο Συνεργασίας ΑΠΚΥ και ΕΑΠ

 

Ο Ιωάννης Καλαβρουζιώτης (πρόεδρος του ΕΑΠ) και ο Πέτρος Πασιαρδής (Πρύτανης του ΑΠΚΥ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στην Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2022 ανάμεσα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στόχος της συνεργασίας είναι να σχεδιαστεί, να φτιάξουν και να πραγματοποιήσουν καινούρια Προγράμματα Σπουδών, με διαδικτυακή εκπαίδευση, να διοργανώσουν δραστηριότητες με θέμα την έρευνα και την εκπαίδευση, να ανταλλάσσουν επισκέψεις ομάδων της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητών και νέων ερευνητών, ώστε να αναπτυχθεί η επιστημονική έρευνα, η οργάνωση και η ερευνητική συνεργασία.

 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν επιστημονικές δραστηριότητες. Η συνεργασία αυτή θα είναι συνεχής και διαχρονική.

 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 υπέγραψαν επίσης ανανέωση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για να εξακολουθήσει η παροχή του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MSc in Enterprise Risk Management».