Ο πρώτος τυφλός φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών που αρίστευσε

Πήρε το πτυχίο του ο πρώτος τυφλός φοιτητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα.

Ο Σεβαστός Κουμτζής είναι ο μοναδικός τυφλός φοιτητής που κατόρθωσε να πάρει το πτυχίο του από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών σε όλη την χώρα.

Όταν ορκίστηκε στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ είχε τον πιο μεγάλο βαθμό πτυχίου από τους συμφοιτητές του που ορκίζονταν εκείνη την ημέρα.

Ο αδερφός του αφηγείται τον τρόπο που ο Σεβαστός τα κατάφερε σε μια δημοσίευση. Στην ανάρτηση του αναφέρει ότι την ο Σεβαστός συμμετείχε στην φοιτητική ομάδα ART, η οποία αφορά διαγωνισμούς κατασκευής Αγωνιστικών Αυτοκινήτων. Επίσης, καταγράφει ότι πραγματοποίησε την διπλωματική του εργασία σε ένα καινοτόμο θέμα, το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος και αφορά τα συστήματα ψύξης μπαταριών ηλεκτρικών αεροπλάνων. Τέλος, εξηγεί ότι ο Σεβαστός αν και δεν είχε σχεδόν καθόλου όραση, κατάφερε να πετύχει διότι αγαπούσε το αντικείμενο που σπούδασε και είχε πείσμα.