ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στα 300 “Top Business Schools” παγκοσμίως

 

Σύμφωνα με τον έγκριτο διεθνή φορέα αξιολόγησης η σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκε ανάμεσα στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου.

Συγκεκριμένα, η κατάταξη αυτή αξιολογεί τα “Business Schools” με βάση ορισμένα κριτήρια όπως είναι η διεθνή φήμη τους, οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις, οι θέσεις που αυτά καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων διεθνών κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και οι ψήφοι των Πρυτάνεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, τα “Business Schools” μπορούν να καταταχθούν σε πέντε κατηγορίες διάκρισης. Στην περίπτωση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατάφερε να λάβει 4 αστέρια διάκρισης που την κατατάσσουν στη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία (“4 Palmes League – Top Business Schools”), καθώς και στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου. Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν το μόνο “Business School” Ελληνικού Πανεπιστημίου που κατατάχθηκε στην κατηγορία “4 Palmes” ανάμεσα σε διακεκριμένα Business Schools.

Στην ίδια κατηγορία διάκρισης κατατάσσονται, μαζί με το Business School του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες κορυφαίες Σχολές Διοίκησης πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως το Johns Hopkins University Carey Business School, το Kelley School of Business του Indiana University, το Business School του Strathclyde University και το Management School του Lancaster University.