Πανελλήνια διάκριση για το Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων SCOPUS του Elsevier, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια όσον αφορά την ερευνητική του παραγωγή, με 94.175 ερευνητικά κείμενα έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση στον συνολικό αριθμό συγγραφέων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη σημαντική επιστημονική δραστηριότητα που διεξάγει το πανεπιστήμιο.

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι:

  • Ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι 5,4 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του συνόλου των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
  • Ο αριθμός δημοσιεύσεων του ΕΚΠΑ μέχρι τις αρχές του 2022 αποτελεί το 22% του συνόλου των δημοσιεύσεων των 25 ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
  • Στο διάγραμμα 1 που έχει παραχθεί μέσω της βάσης Scopus και παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή ερευνητικών κειμένων του ΕΚΠΑ ανά επιστημονικό αντικείμενο, φαίνεται ότι το 30,4% των δημοσιεύσεων προέρχεται από τον τομέα της Ιατρικής. Ακολουθούν η Βιοχημεία-Γενετική & Μοριακή Βιολογία με 10,4% και η Φυσική & Αστρονομία με 8,5%.

Πίνακας 1: Ερευνητική Παραγωγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην βιβλιογραφική βάση SCOPUS Φεβρουάριος 2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Συνολικός Αριθμός Δημοσιεύσεων Συνολικός Αριθμός Συγγραφέων Αριθμός Δημοσιεύσεων /Συγγραφέα Τομέας με το μεγαλύτερο ποσοστό Δημοσιεύσεων Ποσοστό Δημοσιεύσεων του τομέα με τις περισσότερες δημοσιεύσεις
1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 94175 14247 6,61 Ιατρική 30,4
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 76995 16222 4,74 Ιατρική 16,1
3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 46790 8400 5,93 Μηχανική 24,4
4 Πανεπιστήμιο Πατρών 42486 7294 5,82 Μηχανική 15,8
5 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 27811 3283 8,47 Ιατρική 17,6
6 Πανεπιστήμιο Κρήτης 26107 3202 8,15 Ιατρική 17,1
7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 19129 4204 4,55 Ιατρική 19
8 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 16817 3465 4,85 Ιατρική 18,6
9 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 10059 1907 5,27 Πληροφορική 17,2
10 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8814 2652 3,32 Βιολογία και Γεωργικές Επιστήμες 31,3
11 Πολυτεχνείο Κρήτης 7901 1613 4,90 Μηχανική 20,6
12 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 9765 2544 3,84 Ιατρική 14,2
13 Πανεπιστήμιο Πειραιά 7243 1234 5,87 Πληροφορική 26,3
14 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6735 1031 6,53 Πληροφορική 23,1
15 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 6375 964 6,61 Πληροφορική 14,1
16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 4659 917 5,08 Πληροφορική 23,1
17 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4459 959 4,64 Ιατρική 27,5
18 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 4276 960 4,45 Μηχανική 17
19 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 3808 1021 3,73 Μηχανική 15,7
20 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 3791 1002 3,78 Πληροφορική 15,2
21 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 3425 656 5,22 Πληροφορική 20,5
22 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2052 471 4,35 Πληροφορική 33,4
23 Πάντειο Πανεπιστήμιο 1652 442 3,73 Κοινωνικές Επιστήμες 30
24 ΑΣΠΑΙΤΕ 913 148 6,16 Μηχανική 29,8
25 Ανώτατη σχολή Καλών Τεχνών 48 24 2 Τέχνες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 35,9
ΣΥΝΟΛΟ 436285 78862
Μ.Ο 17451 3155 5,53

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία Κατανομή Ερευνητικών κειμένων του ΕΚΠΑ κατά επιστημονικό αντικείμενο

Η Scopus αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και εκτενείς βάσεις δεδομένων για αναζήτηση βιβλιογραφίας, που περιλαμβάνει 36.377 επιστημονικά περιοδικά, 335.000 τίτλους βιβλίων από 11.678 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 97 δισεκατομμύρια εγγραφές (78% με περιλήψεις) και πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων.

Επιπλέον, περιλαμβάνει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ετεροαναφορές από το 1970 και έπειτα, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία. Η Scopus παρέχει εργαλεία για τους χρήστες – ερευνητές, ώστε να αναζητούν και να αναλύουν ερευνητικές πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σε πολλές διαφορετικές επιστήμες, όπως Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική, Επιστήμες Ζωής και Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Βιολογία, Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του ΕΚΠΑ από βάση SCOPUS πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.