Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και αποτελείται από 5 Σχολές και συνολικά 17 Τμήματα, με πανεπιστημιακές μονάδες στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Λήμνο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο σε έκταση ένα εκπαιδευτικό δίκτυο, αφού καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου Πελάγους.

Τμήματα Σάμου

Στο νησί της Σάμου υπάρχουν τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

  1. Τμήμα Μαθηματικών – Σχολή Θετικών Επιστημών

Το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή λειτουργίας του το 1987.

Βασικός σκοπός του τμήματος είναι οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς παράλληλα λαμβάνουν τα απαραίτητα για να εφαρμόσουν τος γνώσεις τους στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.

 

  1. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών – Σχολή Θετικών Επιστημών

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ιδρύθηκε το 2000.

Βασικός σκοπός της εισαγωγικής κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

 

  1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Πολυτεχνική Σχολή

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1997.

Βασικός σκοπός του είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος συνδυάζεται με την εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.