Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήματα Τρίπολης

 

Σχολές Οικονομίας και Τεχνολογίας 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2003 στην Τρίπολη και αποσκοπεί στην εκμάθηση με εργαλεία και εφαρμογές που είναι χρήσιμα στην επαγγελματική εξέλιξη του φοιτητή και στη συνεχή ανάπτυξη των σχέσεων του Τμήματος με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι πτυχιούχοι είναι καταρτισμένοι επιστήμονες με δικαίωμα απασχόλησης σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και συνέχιση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 2013 με αποστολή την εκμάθηση των φοιτητών πάνω στην επιστήμη της πληροφορικής, των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας δημιουργώντας καταρτιζόμενους επιστήμονες στην έρευνα, την εκπαίδευση, την βιομηχανία και την οικονομία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος  έχουν την δυνατότητα απασχόλησης σε επιστημονικούς τομείς των συστημάτων δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Τμήμα Διοίκησης επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Διοίκησης επιστήμης και Τεχνολογίας αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος με την κατάλληλη εκπαίδευση που έχουν εκλάβει μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη διοίκησης, σύμβουλοι αλλά και να ξεκινήσουν σαν ιδιώτες σε δραστηριότητες όπως Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών,Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εδραιώθηκε στην Σπάρτη και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των υπολογιστών. Ο πτυχιούχος του Τμήματος έχει τα ίδια δικαιώματα με τους πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.