Σχολή Θετικών Επιστημών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 6 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Βιολογίας 

Το Τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστημονικής Βιολογίας, από το μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 τ.μ. και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένο σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια. 

Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε και λειτούργησε το έτος 1966 με σκοπό να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των μαθηματικών. Η εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας διευρύνει τα πεδία για τα οποία τα μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο φαίνονται καθημερινά στους απόφοιτους του Τμήματος με επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο. 

Τμήμα Γεωλογίας

Το Τμήμα Γεωλογίας ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα έχει σαν σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς Γεωλόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Γεωλογικών Επιστημών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. 

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής λειτούργησε το 1964 και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα φοιτητικά εργαστήρια που είναι απαραίτητα για την σωστή εκπαίδευση των φοιτητών και εκσυγχρονίζονται με την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους με σύγχρονες πειραματικές διατάξεις αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, προσφέρεται εργασιακή υποστήριξη σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών εάν ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο τμήμα. 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 με κύριο στόχο του Τμήματος να είναι η οργάνωση και εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και μεγιστοποίησης των προοπτικών παραγωγικής επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ερευνητές και πραγματογνώμονες.

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1966 με πρώτες προτεραιότητες του την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και την παραγωγή καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Οι απόφοιτοι, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  και οι διδάκτορες του Τμήματος Χημείας έχουν δυναμική και επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.