Πρώτο στο πρόγραμμα Erasmus+ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την πρώτη θέση σημείωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην αξιολόγηση και την επιχορήγηση του προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσθέτει μία νέα επιτυχία σε δράσεις διεθνοποίησης, καταθέτοντας στο πλαίσιο υποβολής των προτάσεων το 2022 στην ειδική πλατφόρμα της ΕΕ σχετικά με την Κινητικότητα Erasmus+ φοιτητών/τριών και Προσωπικού του Ιδρύματος

  • σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα (Δράση ΚΑ131)
  • και από/προς Ιδρύματα Χωρών-Εταίρων εκτός Ευρώπης (Διεθνής Κινητικότητα, Δράση ΚΑ171)

Συνολικά η επιχορήγηση υπερβαίνει τα 1.000.000 € για τα δύο προγράμματα για το σχέδιο 2022 και λαμβάνοντας την υψηλότερη αξιολόγηση (96/100) της πρότασης και τη μεγαλύτερη επιχορήγηση προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας μεταξύ όλων των ελληνικών ΑΕΙ, διευρύνει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες διεθνοποίησης και διεθνούς αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτευγμάτων του.