Τα αποτελέσματα της «Webometrics» ανακοινώθηκαν για την χρονιά του 2023 στις 29/7. Η κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities, ή αλλιώς γνωστή και ως Ranking Web of Universities αποτελεί από τα πιο δημοφιλή συστήματα για την κατάταξη των πανεπιστημίων σε παγκόσμια κλίμακα. Την φετινή χρονιά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρέθηκε στην 252η θέση ανάμεσα σε 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Συγκριτικά με τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης κατατάχθηκε στην 55η θέση μεταξύ των 3465, ενώ σε Ελλαδικό επίπεδο βρέθηκε στην 1η θέση.

Ο Θάνος Δημόπουλος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, επισημαίνει πως η συγκεκριμένη κατάταξη πραγματοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια και απαρτίζεται από την Cybermetrics (CCHS), μία μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council-CSIC), το οποίο θεωρείται παράλληλα και το βασικό ίδρυμα ερευνών της Ισπανίας.

Η κατάταξη «Webometrics» παρέχει πληροφορίες για τουλάχιστον 32.000 Πανεπιστήμια αναφορικά με τον όγκο του περιεχομένου που υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά και το ερευνητικό τους έργο. Τα κριτήρια για την τελική κατάταξη σχετίζονται με τον αντίκτυπο που έχουν τα πανεπιστήμια στον Παγκόσμιο Ιστό και επηρεάζονται από τον βαθμό εμφάνισής τους, την δημοτικότητα τους, την επίδραση των δημοσιεύσεων τόσο των καθηγητών όσο και των ερευνητών, την επιρροή του ερευνητικού έργου του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των άρθρων που θεωρούνται «διαβασμένα» παγκοσμίως σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. Στην συγκεκριμένη κατάταξη, ωστόσο κατανεμήθηκαν περίπου τα 12.000 Πανεπιστήμια από 200 χώρες παγκοσμίως, βάση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Μεταξύ αυτών ταξινομούνται συνολικά 66 Ελληνικά Πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών εκπαίδευσης, των Κολλεγίων και των Ιδιωτικών φορέων κατάρτισης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ακολουθεί το ΕΚΠΑ και βρίσκεται στη 276η θέση, την 425η κατέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών την 571η, ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 687η.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Webometrics κατάταξη 2023 (β΄ εξάμηνο)

Ο πίνακας θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους παγκοσμίως, διότι στηρίζεται σε έγκυρα αποτελέσματα που επαληθεύονται μέσω του διαδικτύου, και όχι βάση δεικτών οι οποίοι τις περισσότερες φορές στηρίζονται σε ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και σε προσωπικές απόψεις που πολλές φορές χαρακτηρίζονται από υποκειμενισμό και μεροληψία. Κύριο άξονα της Webometrics κατάταξης αποτελεί το γεγονός πως στην σύγχρονη εποχή η πλειοψηφία των πιο σημαντικών δράσεων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να εμφανίζεται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές σε ένα έτος τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα Πανεπιστήμια για να συμπεριληφθούν στην κατάταξη είναι τα εξής:

  • Ορατότητα-Απήχηση (Visibility) 50% : Ο αριθμός των υποδικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον ιστότοπο του εκάστοτε πανεπιστημίου έμμεσα αξιολογούν την ποιότητα του περιεχομένου, ανάλογα της αποδοχής του περιεχομένου αναγνωρίζεται η επίδοση των ακαδημαϊκών, η αξία του ιδρύματος, η χρησιμότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από το ίδρυμα.
  • Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10% : Ελέγχεται και συγκρίνεται η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος με τα επιστημονικά πρότυπα του παγκοσμίου ιστού βάση του όγκου των εγγραφών που καταγράφονται στο Google Scholar και των ετεροαναφορών αυτών. Η μελέτη των αναφορών στο έργο του πανεπιστημίου μέσα σε έργα τρίτων, αναφέρεται ως το πιο έγκυρο κριτήριο αξιολόγησης του ερευνητικού–επιστημονικού έργου του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Ο αριθμός των ετεροαναφορών και κατ΄επέκταση η βαθμολογία του Πανεπιστημίου ισούται με το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 310 ερευνητών και καθηγητών του πανεπιστημίου μείον των ετεροαναφερόμενων 20 πρώτων προφίλ.
  • Αριστεία (Excellence or Scholar) 40% :Αναφέρεται στο ποσοστό των δημοσιεύσεων που προέρχονται από το 10% των περισσότερων αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Αυτός ο δείκτης προέρχεται από την SClmago και βασίζεται σε δεδομένα της πενταετίας 2018-2022 27 διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Είναι ένας τρόπος για να αξιολογηθεί η συμβολή ενός ιδρύματος στον επιστημονικό τομέα.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, αναγνωρίζει πως τα εύσημα και ο έπαινος ανήκουν δικαιωματικά στους ερευνητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι της επιδραστικότητας και της υψηλής ποιότητας του ερευνητικού έργου, αλλά και στα μέλη της διοίκησης που εργάζονται ασταμάτητα για την προβολή και ανέλιξή του παγκοσμίως.