Συνεργασία μεταξύ του ΕΑΠ και BETA Systems.

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της BETA CAE Systems International AG και της BETA CAE Systems A.E. στην Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2022.

Το ΕΑΠ, με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο της Δ.Ε., Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, η εταιρία BETA CAE Systems International AG, με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του ΔΣ της, κ. Παναγιώτης Κουβράκης, και η εταιρία BETA CAE Systems A.E, με εκπρόσωπο τον ΔΣ της, κ. Αναστάσιο Κοτζιαγκιαουρίδη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σχεδιασμός των δράσεων της Συνεργασίας έχει αναλυθεί διεξοδικά σε αρκετές συνευρέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο μεριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BETA CAE Systems είναι μια πρωτοπόρα εταιρία, η οποία φέρνει στην διεθνή αγορά εργασίας καινοτόμες μεθόδους υπολογισμών και προσομοιώσεων. Υλοποιεί τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει διάθεση για υπολογιστικά εργαλεία. Αφοσιώνεται στην τελειότητα και η συγκέντρωση στους συνεργάτες της είναι οι λόγοι επιτυχίας της.

Με το Μνημόνιο αυτό και οι δύο πλευρές θα προωθήσουν και θα αναπτύξουν την συνεργασία τους σε παράγοντες, για παράδειγμα την υποστήριξη εργασιών των φοιτητών (πτυχιακών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών) με διαλογή παρόμοιας θεματολογίας σχετικών με την εταιρία BETA CAE Systems AE και το Τμήμα Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την μάθηση εργαζομένων και φοιτητών, την άδεια για λογισμικά της BETA CAE Systems International AG στην Σ.Θ.Ε.Τ, καθώς και την δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Το Ε.Α.Π. άρχισε να συνεργάζεται με μια εταιρία παγκοσμίως γνωστή. Η συνεργασία αυτή εξελίσσει τις από κοινού δράσεις (που αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα).