Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η ΕΑΒ, από τις κορυφαίες πηγές τεχνογνωσίας στην χώρα, εξακολουθεί να συνεργάζεται, με επιτυχία, με τις ελληνικές σχολές.

Στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, κατά την συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έγινε συνάντηση για εργασία.

Η ΕΑΒ, η οποία εκπροσωπείται από τον CEO, κ. Δημήτριο Παπακώστα, μέλη του ΔΣ και στελέχη της ΕΑΒ, και το ΠΑΔΑ, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή, και τον Πρόεδρο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, αποφάσισαν να κινηθούν σε συνεργασία με πυλώνες την Έρευνα και την Εκπαίδευση, και παράλληλα συμφωνήθηκε και τον νέο χρόνο η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία να εξακολουθήσει να αναπτύσσει τους φοιτητές του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με περίπλοκα υλικά ώστε να υλοποιήσουν το καινούργιο αυτοκίνητο τεχνολογίας carbon fiber monocoque. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να διευρύνει την επιστήμη και τεχνολογία, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα και ανταλλάσσοντας γνώσεις γύρω από την επιστήμη.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και το ΠΑΔΑ συμπέραναν ότι με την μεταξύ τους συνεργασία θα εξασφαλίσουν επωφελή αποτελέσματα, τα οποία θα βοηθήσουν στο να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.