Πανεπιστήμιο Πατρών: Θα ιδρυθεί κτηνιατρική σχολή στο Αγρίνιο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δήλωσε ότι το επόμενο βήμα και ο σκοπός τους για μετέπειτα χρόνια είναι να ιδρυθεί το Τμήμα Κτηνιατρικής, γεγονός που μπορεί να υλοποιηθεί στα επόμενα 5 χρόνια περίπου.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον πρύτανη του πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα και πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει υποβάλλει το αίτημα σε αρμόδιο της περιοχής και της χώρας και καλεί όλους να δεχτούν την πρόταση για την ίδρυση του τμήματος κτηνιατρικής στην Αιτωλοακαρνανία. Επίσης, δήλωσε ότι είναι πρώτο τους μέλημα μια ισχυρή και βιώσιμη Γεωπονική Σχολή. Διότι, είναι ένα χρήσιμο βήμα για την Αιτωλοακαρνανία. Τα επόμενα 5 χρόνια δήλωσε ότι έχουν σκοπό να ιδρύσουν το τμήμα Κτηνιατρικής.

Αυτό το γεγονός, έχει φέρει αντιδράσεις στην Ηλεία, διότι το Προεδρικό Διάταγμα απομάκρυνε την Μουσειολογία από τον Πύργο και την Γεωπονία από την Αμαλιάδα.