Η Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την PwC Ελλάδας.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση του μεγάλου χάσματος ανάμεσα στις ακαδημαϊκές και εργασιακές δεξιότητες των αποφοίτων.

Η υπογραφή του Μνημονίου έρχεται να επισφραγίσει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο μερών που αφορά σε συνέργειες εκπαίδευσης και απασχόλησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, πρόκειται να διοργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και το εταιρικό περιβάλλον καθώς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικά εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τέλος, η PwC Ελλάδας αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων καθώς και στη γενικότερη ανάδειξη του το Πανεπιστημίου Πειραιώς.