Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τιμητική διάκριση για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί η κατάταξη των τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο 2% των κορυφαίων ερευνητών-επιστημόνων παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές με την μεγαλύτερη επίδραση κατά το έτος 2021 είναι οι παρακάτω:

Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής κ. Ιωάννα Β. Παπαθανασίου

https://scholar.google.com/citations?user=SQ-XY4QAAAAJ&hl=en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Η. Τσάρας

https:/

/scholar.google.com/citations?user=aHmpUHEAAAAJ&hl=th

 

 

 

 

 

 

 

 

Επ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Χ. Φραδέλος

https://scholar.google.gr/citations?user=AvIzhSwAAAAJ&hl=el

 

 

 

 

 

 

Οι νοσηλευτές διαθέτουν γνωστικά αντικείμενα όπως η Νοσηλευτική Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας και η Κλινική Νοσηλευτική αντιστοίχως.

Η ανάδειξη τους ως κορυφαίοι του κόσμου, αποτελεί σημαντική παγκόσμια επιτυχία για το Τμήμα Νοσηλευτικής και για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.