Συμβουλευτική Εταιρειών & Επιχειρήσεων

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνεργασία της DatAnalysis με φαρμακευτικές εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα στη στατιστική ανάλυση δεδομένων και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, εγγυάται αξιοπιστία και σαφήνεια στα αποτελέσματα των ερευνών σας.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Προσδιορισμός στόχων έρευνας

Εκτίμηση κατανομών

Σχεδιασμός Έρευνας

Στοχοποίηση & Εκτίμηση Δείγματος

Τρόπος δειγματοληψίας

Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Κωδικοποίηση ερωτηματολογίου

Κατασκευή Ερωτηματολογίου

Καθορισμός Στατιστικής Μεθόδου

Πιλοτική Έρευνα

Κατασκευή μοντέλων

Εξέταση σχέσεων

Συλλογή αποτελεσμάτων

Πλατφόρμα Statistics

Με την πλατφόρμα Statistics σας δίνεται η δυνατότητα για κατανόηση των εννοιών, των μεθοδολογιών και των αποτελεσμάτων που απαντούν σε κάθε ερευνητικό ερώτημα.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού ερωτηματολογίων, έλεγχο στατιστικών υποθέσεων, εξέταση σχέσεων και κατασκευή μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους στόχους του έργου που έχουμε αναλάβει. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο  συλλογής δεδομένων προχωρούμε στην στατιστική ανάλυσή τους, εξάγοντας τα κατάλληλα συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζονται σε εσάς με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Χάρη στη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, καθιστάται εύκολη η παρακολούθηση, η ενημέρωση και η λήψη αποφάσεων σε κάθε κομβικό σημείο της διαδικασία της ανάλυσης. Η γνώμη σας λαμβάνεται πάντα υπόψη και γίνεται ενσωμάτωση των σχολίων που προτείνονται σε κάθε απόφαση.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά