ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το παρακάτω κείμενο περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η εταιρείας μας διαχειρίζεται όλων των ειδών τις πληροφορίες που συλλέγονται στο σύστημα.

 

Εισαγωγή και Χρήση προσωπικών στοιχείων

  • Η DatAnalysis ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες από το χρήστη του συστήματος, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση του προσωπικού λογαριασμού του χρήστη στο σύστημα καθώς και στην επικοινωνία με αυτόν. Τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από το χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις χρεώσεις του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Σε καμία περίπτωση η DatAnalysis δε θα διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε τρίτους.
  • Η προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή πληροφοριών, απαραίτητων για τη σωστή χρήση του συστήματος. Σε καμία περίπτωση δε θα σας αποστείλουμε υλικό άσχετο με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.

 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις παραληπτών – Περιεχόμενα ερωτηματολογίων – Αποτελέσματα ερευνών

  • Βεβαιώνουμε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία που εισάγονται από τους χρήστες και τους παραλήπτες του συστήματος είναι προσωπικά και εμπιστευτικά. Η DatAnalysis διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης του περιεχομένου των ερευνών σας έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι είναι σύννομο με τους όρους χρήσης του συστήματος και να προστατευτεί από τη διακίνηση όποιας μορφής παράνομου υλικού. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευτεί ή θα χαρίσει για κανένα σκοπό λίστες με προσωπικά στοιχεία που έχει συλλέξει από τους πελάτες της.

 

Επικοινωνία από την ιστοσελίδα της DatAnalysis – Ειδικές προσφορές και ενημερώσεις

  • Οι νέοι πελάτες λαμβάνουν ένα μήνυμα, το οποίο εξακριβώνει το λογαριασμό τους και επιβεβαιώνει τα στοιχεία τους. Οι πελάτες μας λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και ειδικές προσφορές. Στα μηνύματα αυτά δίνεται η επιλογή του να μην ξαναστείλουμε στο συγκεκριμένο πελάτη τέτοιου είδους μηνύματα. Στις σπάνιες περιπτώσεις που θα υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τους server της εταιρίας ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα είναι κλειστό για λόγους συντήρησης, οι πελάτες μας θα λάβουν ένα ειδοποιητήριο email.

 

Ασφάλεια δεδομένων

  • Η DatAnalysis χρησιμοποιεί server και συστήματα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας καθώς και εξελιγμένους αλγόριθμους προστασίας και αποφυγής ηλεκτρονικών επιθέσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι δε θα υπάρξει πρόσβαση στα στοιχεία και τις βάσεις δεδομένων της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Τροποποιήσεις στην πολιτική προστασίας δεδομένων της DatAnalysis

  • Είναι πιθανό να τροποποιήσουμε την πολιτική της εταιρίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων των πελατών της έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν νέα νομοθετικά πλαίσια που επιβάλλονται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνονται γνωστές από τη σελίδα αυτή και θα αποστέλλονται στους χρήστες.
  • Κύριο μέλημα της DatAnalysis είναι η προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Για οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.