ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Κλινική Πορεία και προγνωστικοί παράγοντες σε ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα στην παιδική ηλικία», η οποία δημοσιεύθηκε μέσω της διδακτορικής διατριβής της Π. Δραγούμη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31609).

Περιγραφή μελέτης

Η επιληψία είναι η συχνότερη σοβαρή νευρολογική διαταραχή της παιδικής ηλικίας παγκοσμίως. Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία, με σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα στο πρώτο έτος της ζωής, ενώ στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων, αφορά σε παιδιά με φυσιολογική ψυχοκινητική ανάπτυξη, φυσιολογική δομή του εγκεφάλου και απουσία παθολογικών ευρημάτων κατά την νευρολογική εξέταση. Τα επιληπτικά σύνδρομα που διαγιγνώσκονται σε αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθή και πιθανολογείται ότι μεταβιβάζονται γενετικά με πολυπαραγοντικό ή σπανιότερα μονογονιδιακό τρόπο. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη την περίοδο 2008-2012 με σκοπό να μελετήσει την κλινική πορεία και να αναγνωρίσει τους προγνωστικούς παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση των ιδιοπαθών επιληπτικών συνδρόμων στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/31609?lang=el#page/1/mode/2up

Μέθοδος-Δείγμα

Στη μελέτη συμμετείχαν 303 ασθενείς με ιδιοπαθή επιληψία, ηλικίας 1-14 ετών, οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση από 2 – 22 έτη. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του κάθε ασθενούς, το ιστορικό πυρετικών σπασμών, διαταραχών ύπνου, σχολικής επίδοσης, ιστορικού ημικρανίας και πληροφορίες όσον αφορά το είδος και τον αριθμό των επιληπτικών κρίσεων πριν την έναρξη της αντιεπιληπτικής αγωγής.

Ανάλυση

Η κλινική πορεία της επιληψίας καταγράφηκε ξεχωριστά μετά από ένα, δύο, τέσσερα έτη, καθώς και στο τέλος της παρακολούθησης οι ασθενείς διακρίθηκαν σε τέσσερες ομάδες κλινικής πορείας της επιληψίας: εξαιρετική, καλή, υποτροπιάζουσα και δυσμενή.Ακολούθησε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση για την αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων της ιδιοπαθούς επιληψίας στην παιδική ηλικία.

Αποτελέσματα

Τα συχνότερα επιληπτικά σύνδρομα που καταγράφηκαν στα παιδιά της παρούσας μελέτης ήταν η ρολάνδειος επιληψία με ποσοστό 35,3% και οι αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας με 26,4%. Σύμφωνα με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης, (α) η τελική έκβαση της επιληψίας παιδιών και εφήβων με ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα ήταν εξαιρετική, με ποσοστό κλινικής ύφεσης 96,3%, (β) ποσοστό 53% των ασθενών ακολούθησαν εξαιρετική κλινική πορεία, με άμεσο και σταθερό έλεγχο των κρίσεων, 22,8% παρουσίασε καλή κλινική πορεία, με έλεγχο των κρίσεων μετά το πρώτο έτος θεραπείας και τελική ύφεση, το 22,1% ακολούθησε υποτροπιάζουσα πορεία και μόλις 2% είχαν φαρμακοανθεκτική επιληψία, (γ) οι ασθενείς με αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα βραχυπρόθεσμου ελέγχου των κρίσεων (στα 2 έτη παρακολούθησης) σε σύγκριση με τα παιδιά που έλαβαν αγωγή για ρολάνδειο επιληψία, ωστόσο η τελική έκβαση και των δύο συνδρόμων ήταν ευνοϊκή, (δ) ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας τελικής ύφεσης που έδειξε η πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν η αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία, δηλαδή ο άμεσος έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων στο πρώτο έτος παρακολούθησης. Αντίθετα, ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες επίτευξης τελικής ύφεσης αναδείχθηκαν το θετικό ιστορικό ημικρανίας και η παρουσία περισσότερων από ενός είδους επιληπτικών κρίσεων (ε) όσον αφορά την κλινική πορεία των παιδιών και εφήβων με ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα, η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η μικρή ηλικία έναρξης των κρίσεων, τα περισσότερα από ενός είδους επιληπτικών κρίσεων και το ιστορικό ημικρανίας αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την εμφάνιση υποτροπών, ενώ αντίθετα η άμεση ανταπόκριση στη θεραπεία αποτελεί θετικό προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση εξαιρετικής και καλής κλινικής πορείας στην μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: Επιληψία, Ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα στην παιδική ηλικία