«Επιδημιολογία του Συνδρόμου Ανήσυχων Άκρων (RLS) και της Αυπνίας σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Σταδίων IV-V, στην Εξωτερική Κάθαρση και μετά την Νεφρική Μεταμόσχευση»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων , την Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων , την Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και την ΜΕΘ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήσαν μια μελέτη με τίτλο «Επιδημιολογία του Συνδρόμου Ανήσυχων Άκρων (RLS) και της Αϋπνίας σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Σταδίων IV-V, στην Εξωτερική Κάθαρση και μετά την Νεφρική Μεταμόσχευση», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νεφρολογίας (ENE).

Λίγα Λόγια για το Συνέδριο

H Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) ιδρύθηκε το 1970, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Νεφρολογίας, την διενέργεια ερευνητικών μελετών, την συνέχιση της ιατρικής εκπαίδευσης και την επαγγελματική υποστήριξη των μελών της. Η Ε.Ν.Ε. διοργάνωσε το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας όπου διεξήχθη 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2019 στο Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο Δελφών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συνέδριο αποσκοπούσε να δοθεί μεγάλη προσοχή στα κλινικά προβλήματα που αφορούν μεγάλους πληθυσμούς ασθενών. Αυτά τα προβλήματα αφορούσαν τις κυριότερες αιτίες ανάπτυξης χρόνιας νεφρικής νόσου στους ενήλικες, τα νοσήματα του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Aρτηριακής Yπέρτασης. Στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει τις ιατρικές κοινότητες, τις Αρχές παροχής Υγείας αλλά και τον Γενικό πληθυσμό για την αυξημένη επίπτωση των νοσημάτων που αναφέρθηκαν και την αυξημένη επιδημία εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου και καρδιαγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται συγκεκριμένα με αυτά τα νοσήματα. Επιπλέον, το συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ με συναδέλφους από τις αντίστοιχες ιατρικές Εταιρείες, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και Διαβητολογίας κ.α. για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων αλλά και προσπάθεια ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης εμφάνισης αυτών των νοσημάτων και των επιπλοκών τους. Επιπρόσθετα συνεχίζοντας παλαιότερες συνεργασίες με τους συναδέλφους της Κυπριακής Νεφρολογικής Εταιρείας υπήρξε η συμμετοχή τους στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου με στόχο την συνέχεια της εποικοδομητικής μας σχέσης.

Λέξεις-Κλειδιά: Επιδημιολογία, Νεφρική Νόσος, Σύνδρομο Ανήσυχων Άκρων (RLS), Νεφρική Μεταμόσχευση, Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία (ΕΣΕ)