Επιληψία και διαγνωστικά διλήμματα: Ο ρόλος της γλώσσας και των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με την ομιλία

Συνεργασία

Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Γλωσσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ENT Private Medical Office, το Linguist Private Practice, το Τμήμα Βιοϊατρική Μηχανικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Palliative Care του Guy’s and St Thomas’ Hospital, το Τμήμα Νευρολογίας του Medway NHS Foundation Trust, το Τμήμα Ιατρικής Ογκολογίας του Medway NHS Foundation Trust, τη Σχολή Βιοεπιστημών & Ιατρικής της Σχολής Καρκίνου & Φαρμακευρικών Επιστημών  του King’s College του Λονδίνου, και τον Οργανισμό AELIA της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρατηρηθούν τυχόν τάσεις στις προοπτικές μέσω των οποίων τα δημοσιευμένα άρθρα διερευνούν το θέμα και να φωτιστεί το σχετικό διαγνωστικό δίλημμα.Το άρθρο δημοσιεύτηκε από το MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) https://www.mdpi.com/2075-4426/12/4/647

Περιγραφή μελέτης

Η σοβαρότητα και η κύρια αιτία της επιληψίας σε συνδυασμό με το είδος της θεραπείας καθορίζουν την έκταση της γλωσσικής διαταραχής. Σύμφωνα με μελέτες έχει αναφερθεί ότι ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ή να αποτρέψουν την εμφάνιση της γλωσσικής δυσλειτουργίας, αυτό εξαρτάται από το κλινικό υπόβαθρό του ασθενούς. Επιπλέον από ένα μικρό αριθμό μελετών έχει εξεταστεί ότι ο τραυλισμός μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο « Epilepsy and Diagnostic Dilemmas: The Role of Language and Speech-Related Seizures».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/4/647

Μέθοδος – Δείγμα

Μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων Medline, Embase, Cohrane και Pascal με άρθρα που δημοσιεύθηκαν στις PubMed και Scopus κατά την περίοδο 1960 και Ιανουάριος 2022, σαφώς κατά τη διάρκεια των μέτρων της πανδημίας COVID-19, για να εκτιμηθεί πώς έχει διερευνηθεί η αντανακλαστική επιληψία ή/και ο τραυλισμός που προκαλείται από το άγχος ως πιθανός παράγοντας πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων. Η τελική επιλογή των άρθρων που μελετήθηκαν έγινε σύμφωνα με το ποια από αυτά τα άρθρα παρουσιάζουν περιπτώσεις ή παρέχουν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις σχετικά με τα θέματα του τραυλισμού και των επιληπτικών κρίσεων που προκαλούνται από τη γλώσσα, προκειμένου να δοθεί εικόνα ως προς την πολυπλοκότητα του φαινομένου, τη σχέση του με την επιληψία και τις τάσεις της βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα

Ο τραυλισμός είναι ένα από τα συνήθη συμπτώματα ή παρενέργειες των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο με κάποιο είδος επιληψίας. Από 642 μελέτες που διερευνούν τον τρόπο που επηρεάζεται η γλώσσα από τη επιληψία μόνο το 50% αυτών των μελετών είναι επιστημονικά άρθρα για την επιληψία από την γλώσσα και μόνο 62 άρθρα μελετούν την συσχέτιση τραυλισμού και επιληψία. Ο αντανακλαστικός, ο επαγόμενος τραυλισμός, ο τραυλισμός που προκαλείται από φάρμακα και ο τραυλισμός που σχετίζεται με το COVID-19, μαζί με τη γενετική προδιάθεση, διερευνώνται εν μέρει, αν και το ενδιαφέρον είναι εμφανές και οι μελέτες περιπτώσεων ζητούν περαιτέρω έρευνα. Ο αντανακλαστικός, ο επαγόμενος τραυλισμός, ο τραυλισμός που προκαλείται από φάρμακα και ο τραυλισμός που σχετίζεται με το COVID-19, μαζί με τη γενετική προδιάθεση, διερευνώνται εν μέρει, αν και το ενδιαφέρον είναι εμφανές και οι μελέτες περιπτώσεων ζητούν περαιτέρω έρευνα. Η επιστημονική κοινότητα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στους λιγότερο αποδεδειγμένους μηχανισμούς του τραυλισμού και της επιληψίας για την αντιμετώπιση των διαγνωστικών διλημμάτων.

ΛέξειςΚλειδιά: epilepsy, seizures, language-induced epilepsy, stuttering, psychogenic nonepileptic seizures