Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με τα ΙΕΚ δέλτα και την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το θέμα της πληρότητας που υπάρχει την περίοδο των Χριστουγέννων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσον αφορά τις Ξενοδοχειακές μονάδες και τον χώρο της εστίασης. Το άρθρο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στην εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών».

Περιγραφή μελέτης

Η έρευνα που διεξήχθη είχε ως αντικείμενο μελέτης τον βαθμό ικανοποίησης από ξενοδοχειακές μονάδες καθώς επίσης και από την ποιότητα του φαγητού.,αναφέροντας τους σημαντικούς παράγοντες (όπως την βελτίωση των οδικών αξόνων) που συνέβαλλαν στα μεγάλα ποσοστά ικανοποίησης. Όσον αφορά την πληρότητα σε ξενοδοχειακές μονάδες παρατηρήθηκε 100% πληρότητα σε περίοδο Χριστουγέννων, παρά την οικονομική κρίση που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά εδώ και χρόνια.

Μέθοδος -Δείγμα

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ρωτήθηκε ένα σύνολο ατόμων σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης έχοντας ως επιλογές απαντήσεων το 1 (καθόλου ικανοποιημένος) έως και το 4 (πλήρως ικανοποιημένος). Οι απαντήσεις τόσο στο βαθμό ικανοποίησης από ξενοδοχειακές υπηρεσίες όσο και στην ποιότητα του φαγητού δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι αρκετά ικανοποιημένο, και έτσι εξηγείται κατ’ επέκτασιν και η πληρότητα που παρατηρείται.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα και στις δύο κατηγορίες παρατηρείται αύξηση του βαθμού ικανοποίησης, με το ποσοστό μάλιστα όσων δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες να φτάνει το 67.5 % ενώ από την ποιότητα του φαγητού 75%. Επιπλέον, παρατηρείται αυξητική τάση σε όσους βρίσκουν πληροφορίες από το διαδίκτυο σε σύγκριση με παλιότερα που η βασική πηγή πληροφόρησης ήταν οι γνωστοί και οι φίλοι. Τέλος ένα ακόμη στοιχείο που δηλώνει την σημασία των οδικών αξόνων είναι ότι παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών οι οποίοι διανύουν αποστάσεις άνω των 250 χλμ. για να έρθουν στα Ιωάννινα.

Λέξεις- κλειδιά: πληρότητα, βαθμός ικανοποίησης, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, ποιότητα φαγητού