«Το επίπεδο ψευδάργυρου μαλλιών επηρεάζει τη νοσηρότητα στους ανθρώπους: Μια μελέτη διατομής»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας και το Τμήμα Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μελέτησαν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα επίπεδα ψευδαργύρου των μαλλιών και την ικανότητα ανοχής στον πόνο ανάλογα με διαφορετικές προτιμήσεις, όπως είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η σωματική άσκηση, σε νέους άνδρες ηλικίας 19-40 ετών. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από το «Scientific & Aacdemic Publishing» το 2016.

Περιγραφή μελέτης

Ο ψευδάργυρος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην πυραμίδα των μικροθρεπτικών συστατικών, καθώς συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ομοιόστασης, της ανοσολογικής λειτουργίας και των επιπέδων στρες, ενώ επίσης βοηθά στην καθυστέρηση της γήρανσης. Πέρα από τις παραπάνω λειτουργίες, ο ψευδάργυρος στη μετάδοση ερεθισμάτων που δεν προκαλούν πόνο στο περιφερειακό (ΠΝΣ) και το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο «Hair Zinc Level Affects Nociception in Humans: A Cross-sectional Study», ώστε να μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα ψευδαργύρου στα μαλλιά και την ανοχή των ατόμων στον πόνο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: http://article.sapub.org/10.5923.j.health.20160605.03.html

Μέθοδος-Δείγμα

Το αρχικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 62 στρατιώτες εθελοντές, ηλικίας 19-40 ετών, οι οποίοι πριν τη συμμετοχή τους ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας και τον σκοπό αυτής. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς αποκλείστηκαν εξαιτίας χρόνιων διαταραχών, και τελικά το δείγμα αποτελούνταν από 46 στρατιώτες, από τους οποίους συλλέχθηκε δείγμα μαλλιών μήκους 2-3 εκατοστά. Το δείγμα αποθηκεύτηκε σε πλαστικά δοχεία πολυαιθυλενίου. Έπειτα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και το ιατρικό τους ιστορικό. Μετά το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πίεσης, κατά την οποία ανασήκωναν επανειλημμένα έναν αλτήρα με το χέρι τους, αφού πρώτα είχε εφαρμοστεί στο χέρι τους πίεση περιστροφής 180 mm Hg

Στατιστική Ανάλυση

Το δείγμα των μαλλιών που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στο εργαστήριο Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τη Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης (ΦΑΑΦ). Κάθε δείγμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία σε όξινη πέψη και στη συνέχεια ανιχνεύθηκε η περιεκτικότητά του σε ψευδάργυρο. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Συγκεκριμένα, για τις ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές υπολογίσθηκαν βασικές περιγραφικές τιμές και για τις ποιοτικές ονομαστικές η συχνότητα και σχετική τους συχνότητα. Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με το τεστ Shapiro-Wilk και ο έλεγχος ισότητας των μέσων τιμών ανεξάρτητων δειγμάτων με το t-test. Η γραμμική σχέση των μεταβλητών ελέγχθηκε σύμφωνα με τους συντελεστές συσχέτισης Pearson και Spearman, και τέλος η ανάλυση ολοκληρώθηκε με γραφήματα.

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρήθηκε σχέση ανάμεσα στα επίπεδα ψευδαργύρου ενός ανθρώπου με την υπνηλία, τον πόνο και την αντίσταση σε αυτόν, με αποτέλεσμα να μπορεί ο ψευδάργυρος να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία διάφορων επώδυνων καταστάσεων. Όπως φαίνεται, τα στοιχεία τα οποία οδηγούν στη μείωση των επιπέδων του είναι το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, η οποία συγκεκριμένα παρατείνει τον χρόνο εμφάνισης πόνου. Μεγάλα επίπεδα ψευδαργύρου φαίνεται να οφείλονται στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε συνδυασμό με τροφές που περιέχουν πρωτεΐνη και στην τακτική άσκηση. Ωστόσο, παρατηρείται αντίστροφη συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και τα επίπεδα ψευδαργύρου στο σώμα, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη ρύθμιση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος.

Λέξεις-κλειδιά: Αλκοόλ, Ανοχή στον πόνο, Νοσηρότητα, Σωματική άσκηση, Ψευδάργυρος