Ο ΠΟΥ τόνισε την εξαιρετικά υψηλή επιβάρυνση των εργαζομένων και ζήτησε δράση για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη σοβαρών επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία του συνόλου των εργαζομένων.

 

Ποιος ο στόχος της μελέτης;

Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη η έρευνα με στόχο τον υπολογισμό του αντίκτυπου του Lockdown στην Ελλάδα, τόσο στη μεταβολή της ποιότητας ζωής όσο και στα επίπεδα άγχους εξετάζοντας διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού. Συνολικά στην έρευνα έλαβαν μέρος 575 εργαζόμενοι που εργάζονταν στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και του τουρισμού.

 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα έδειξαν την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση και πρόληψη των σοβαρών επιπτώσεων της καραντίνας στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, καθώς φαίνεται πως επηρεάζεται αρνητικά το επίπεδο ευεξίας και άγχους που βιώνουν τα άτομα.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:

COVID-19 Lockdown and its Impact on Mental Health in Various Population Groups in Greece: A Cross-Sectional Study

*Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της DatAnalysis.

 

#datanalysis #research #covid19