Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον κατασκευάστηκαν μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης των τάσεων που εμφανίζονται στις μετακινήσεις με την γείτονα τόσο στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς όσο και της  Κρυσταλλοπηγής  .

Περιγραφή Μελέτης

Η αναγκαιότητα της επέκτασης της Ιόνιας οδού μέχρι το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς και η σύνδεσή της με τον Διευρωπαϊκό οδικό άξονα των Δυτικών Βαλκανίων συνεχίζει να αποτελεί διακαή πόθο απανταχού των Ηπειρωτών. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τις αδιάκοπες προσπάθειες των φορέων και των αυτοδιοικητικών να επαναφέρουν το θέμα της σύνδεσης στο «τραπέζι» και να κρατούν την κατασκευή του άξονα ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων της περιοχής. Συνοπτικά τα οφέλη που θα αποκομίσει η περιοχή αλλά και η χώρα εντοπίζονται στον οικονομικό και τουριστικό τομέα, στην οδική ασφάλεια και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, στην αναβάθμιση αεροδρομίων και λιμανιών αλλά και στη δημιουργία διακρατικών, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών clusters.

Μάλιστα, τη σπουδαιότητα της κατασκευής του έχουν αντιληφθεί και οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Πελοποννήσου καθώς ο Διευρωπαϊκός Άξονας όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να ενώσει την Καλαμάτα με τη Κεντρική Ευρώπη.

Μεθοδολογία-Δείγμα

Στην μελέτη, χρησιμοποιηθήκαν δεδομένα που είχε συλλέξει η ΕΛΣΤΑΤ  από την διέλευση διαφόρων τύπων οχημάτων στους διασυνοριακούς σταθμούς της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής για την χρονική περίοδο 2013-2020.

Στατιστική Ανάλυση

Στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε:

Αποτελέσματα

  • Κατά το διάστημα 2014-2020 η είσοδος των ΙΧΕ από την Αλβανία προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25%.
  • Από το 2013 ως το 2019 παρατηρήθηκε αύξησης της τάξης του 55% στα κενά Φ/Γ που εισήλθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία μέσω Κακαβιάς. Αντίστοιχα, η έξοδος προς την Αλβανία των κενών Φ/Γ μειώθηκε κατά 34%.
  • Αναφορικά με τα έμφορτα Φ/Γ που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω Κακαβιάς το ποσοστό αυξήθηκε κατά 8% για το διάστημα 2014-2020 ενώ αντίστοιχα το πλήθος των έμφορτων από την Ελλάδα προς την Αλβανία αυξήθηκε κατά 25%. Παρατηρείται, δηλαδή, μια τάση να εισέρχονται κενά και να εξέρχονται έμφορτα.
  • Για το ίδιο διάστημα, 2014-2020, παρουσιάζεται μία αύξηση της τάξης του 19,8% επί του μέσου όρου στα εξερχόμενα ΙΧΕ μέσω του διασυνοριακού σταθμού.
  • Τέλος, ένα αρκετά σημαντικό εύρημα είναι πως για την περίοδο από το 2013 ως το 2019 οι αφίξεις στο σταθμό της Κακαβιάς εμφανίζουν αύξηση 30% ενώ για το ίδιο διάστημα οι αφίξεις στο σταθμό της Κρυσταλλοπηγής μειώνονται περίπου κατά 20%.

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ισχυρά ώστε να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή αυτού του έργου. Η σύνδεση του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς με τον Διευρωπαϊκό οδικό άξονα των Δυτικών Βαλκανίων θα μετατρέψει τα Ιωάννινα ως έναν από τους πιο σημαντικούς κόμβους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη!


Μπορείτε να διαβάσετε επιπλέον άρθρα για την έρευνά μας στους παρακάτω συνδέσμους:


Λέξεις -Κλειδιά: Ιωάννινα, Κακαβιά, Διευρωπαϊκός οδικός άξονας