ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος» πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Βαθμός ικανοποίησης γονέων ατόμων με ΔΑΦ», η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στα πλαίσια του 7ου συνέδριου Αυτισμού.

Περιγραφή μελέτης

Η συμμετοχή στη φροντίδα και η έκφραση απόψεων των ασθενών και των οικογενειών τους θεωρούνται σημαντικές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη συνέχιση της παρακολούθησης των χρηστών. Σκοπός της μελέτης είναι η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης και η καταγραφή των αντιλήψεων των γονέωντων ατόμων με ΔΑΦ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες των χρηστών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://panellinioautismou.gr/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/tomos-perilipseon_7o_panellinio_synedrio_autismou_programma_print_v31.pdf

Μέθοδος-Δείγμα

Στην παρούσα μελέτη χορηγήθηκε στους γονείς ατόμων με ΔΑΦ, το ερωτηματολόγιο Verona Satisfaction Scale System, του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και του Εξειδικευμένου Κέντρου Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ  «Ηλίανθος».  

Ανάλυση

Οι 54 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατανέμονται σε επτά διαστάσεις: Δ1-Συνολική ικανοποίηση, Δ2-Δεξιότητες και συμπεριφορά επαγγελματιών, Δ3-Πληροφόρηση, Δ4-Προσβασιμότητα, Δ5-Αποτελεσματικότητα, Δ6-Τύποι Παρέμβασης, Δ7-Συμμετοχή συγγενών. Η βαθμολογία υπολογίσθηκε ανά διάσταση και συνολικά, σε μία κλίμακα από 1-5. Επίσης υπολογίσθηκε και η δυσαρέσκεια, δηλαδή το ποσοστό των χρηστών με συνολική βαθμολογία < 3,5.  

Αποτελέσματα

Με μέση απόκριση 65%, η Αυλή 80% και ο Ηλίανθος 57%,  το συνολικό σκορ ικανοποίησης ήταν 4,25 , 4,28 και 4,22 αντίστοιχα. Αναλυτικά ανά διάσταση: Δ1 – 4,35, Δ2 – 4,5, Δ3 – 4,4, Δ4 – 4,15, Δ5 – 4,1, Δ6 -3,75, Δ7 – 4,35.  Δυσαρεστημένοι  εμφανίζονται 6,3% των χρηστών στον  Ηλίανθο και 9,1% στην Αυλή. Οι γονείς των ατόμων με ΔΑΦ  δηλώνουν  συνολικά πολύ ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις «Δεξιότητες και συμπεριφορά των επαγγελματιών» και λιγότερο ικανοποιημένοι από τους «Τύπους Παρέμβασης». Σε αντίθεση με προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες, υψηλή εμφανίζεται η ικανοποίηση και  ως προς τη «Συμμετοχή των συγγενών» και την «Πληροφόρηση». Το ποσοστό της δυσαρέσκειας είναι το χαμηλότερο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία.

Λέξεις-κλειδία: ΔΑΦ, βαθμός ικανοποίησης γονέων