Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων

Δομή Ερωτηματολογίου

Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει την μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων με προκαθορισμένες απαντήσεις από τον ερευνητή ή ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος μπορεί να έχει ελεύθερη διατύπωση.

Σχεδιασμός ερωτηματολόγιου

 • Κατανοητό λεξιλόγιο και με σαφήνεια
 • Σύντομες ερωτήσεις
 • Δεν πρέπει να είναι κατευθυντικές
 • Αποφυγή σύνθετων ερωτήσεων και εκνευριστικών ερωτήσεων
 • Αποφυγή άρνηση στις ερωτήσεις
 • Να είναι κατανοητές για όλους τους συμμετέχοντες και να γίνονται με τον τρόπο που θέλει ο ερευνητής

Μορφές Συνεντεύξεων

Μια συνέντευξη χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες την : (1) Δομημένη, (2) Ημιδομημένη, (3) Μη δομημένη. Μια Δομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις με προκαθορισμένη διατύπωση συνήθως σε συγκεκριμένη διάταξη. Η χρήση κυρίως ανοιχτών ερωτήσεων αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη διαφορά από ένα ερωτηματολόγιο δειγματοληπτικής έρευνας που βασίζεται σε συνεντεύξεις. Η Ημιδομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά η διάταξη μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του συντάκτη σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο. Τέλος στη Μη δομημένη συνέντευξη ο ερευνητής έχει ένα γενικό πεδίο που τον ενδιαφέρει και τον απασχολεί, και επιτρέπει στη συζήτηση να αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του πεδίου.

Σχεδιασμός Δομημένης Συνέντευξης

 • Διεξαγωγή ερωτήσεων με προκαθορισμένο περιεχόμενο και αλληλουχία από το έντυπο της συνέντευξης

Σχεδιασμός Ημιδομημένης Συνέντευξης

 • Περισσότερο λεπτομερή και με βάθος στα θέματα που συνδέονται με τα ζητήματα που μελετώνται
 • Δυνατότητα στον εντοπισμό ασυνεπειών απτούς ερωτώμενους
 • Αποσαφηνισμός του περιεχομένου
 • Αύξηση πιθανοτήτων αξιόπιστων δεδομένων
 • Παρακίνηση συμμετεχόντων να δώσουν πληροφορίες για τα ζητήματα που μελετώνται και συζήτηση των ενδιαφέρων ζητημάτων
 • Δυνατότητα προσθαφαίρεσης ερωτήσεων για επιπλέον άντληση σημαντικών πληροφοριών

Σχεδιασμός Μη Δομημένης Συνέντευξης

 • Ευέλικτη και Ελεύθερη
 • Κατευθυνόμενη από τον συνεντευκτή
 • Δυνατότητα έκφρασης προσωπικών απόψεων και ερμηνειών από τον ερωτώμενο 

Ερωτηματολόγια έναντι συνεντεύξεων

Συνοψίζοντας ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων έναντι των συνεντεύξεων είναι ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη ευκολία κατά την εφαρμογή τους είναι ευέλικτα, εύκολα καθώς και οικονομικά στη χορήγηση τους. Επιπλέον έχουν μικρό χρόνο χορήγησης (συμπλήρωσής) τους  σε σύγκριση με τις συνεντεύξεις κάτι που είναι αρκετά θετικό και ξεκούραστο για τον ερωτώμενο. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τοποθεσία οπότε δεν υπάρχει ο περιορισμός του χώρου. Τέλος τα ερωτηματολόγια σε σύγκριση με τις συνεντεύξεις είναι ότι είναι πιο προσαρμοστικά όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης τους, δηλαδή μπορούν να γίνονται είτε με την φυσική παρουσία του ατόμου είτε μέσω email. Ωστόσο τα ερωτηματολόγια εμφανίζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα ως προς την προοπτική του πληροφοριοδότη, η αξιολόγηση επηρεάζεται από τα στοιχεία του, καθώς και από την ροπή του προς την μεροληψία.