Η χρήση της εγκεφαλικής οξυμετρίας στην καρδιοχειρουργική: υπάρχει σχέση μεταξύ αποκορεσμού και νευρογνωσιακών διαταραχών;

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Καρδιοχειρουργική Κλινική», την «Κλινική Αναισθησιολογίας» και την «Μονάδα Εντατικής Μετεγχειρητικής Θεραπείας» τουΠανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και με το «Τμήμα Στατιστικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης» πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Η χρήση της εγκεφαλικής οξυμετρίας στην καρδιοχειρουργική: υπάρχει σχέση μεταξύ αποκορεσμού και νευρογνωσιακών διαταραχών;», η οποία δημοσιεύθηκε μέσω της διδακτορικής διατριβής του Ν. Μπαϊκούση στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Περιγραφή μελέτης

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση των τιμών της εγκεφαλικής οξυμετρίας (rSO2)  και του αποκορεσμού διεγχειρητικά ή/και άμεσα μετεγχειρητικά με νευρογνωσιακές ή/και νευρολογικές επιπλοκές σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25172#page/1/mode/1up

Μέθοδος-Δείγμα

Το δείγμα αποτέλεσαν 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση στις βαλβίδες (22 ασθενείς) και στα στεφανιαία αγγεία (78 ασθενείς , εκ των οποίων οι 35 έγιναν σε πάλλουσα καρδιά-OPCAB). Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήσαμε το εγκεφαλικό οξύμετρο INVOS από την εισαγωγή τους στην αίθουσα του χειρουργείου, συνεχώς διεγχειρητικά και για 12 ώρες μετεγχειρητικά στην εντατική μονάδα παρακολούθησης καρδιοπαθών (ICU).

Ανάλυση 

Μελετήθηκε η επιρροή της υποθερμίας και της εξωσωματικής κυκλοφορίας στην rSO2, έγινε σύγκριση των τιμών αυτών σε on pump και off pump επεμβάσεις ενώ έγινε προσπάθεια καθορισμού των βασικών τιμών ασφαλείας και τον «ασφαλή»βαθμό αποκορεσμού. Για κάθε ασθενή είχαμε πλήρες νευρολογικό και νευρογνωσιακό προφίλ τόσο προεγχειριτικά όσο και 7 ημέρες μετεγχειρητικά χρησιμοποιώντας το Mini Mental State Examination (MMSE).

Αποτελέσματα

Η χρήση του INVOS στην καρδιοχειρουργική αποτελεί ένα μάρτυρα του αιμοδυναμικού προφίλ του ασθενούς και ένα επιπλέον μέσω monitoring τόσο διεγχειρητικά όσο και άμεσα μετεγχειρητικά. Κλινικές μελέτες απαιτούνται για τον καθορισμό του «ασφαλούς» βαθμού αποκορεσμού καθώς και του «ασφαλούς» χρόνου παραμονής του ασθενούς σε αποκορεσμό. Το 21% των ασθενών στην παρακολούθηση που έγινε την 7η μετεγχειρητική ημέρα είχε πτώση του MMSE. Το 23% των ασθενών εκδήλωσε νευρογνωσιακές διαταραχές εντός του 7ημέρου ενώ κανένας ασθενείς δεν είχε πτώση της νευρολογικής του λειτουργίας. Οι ασθενείς με αποκορεσμό είχαν μεγαλύτερο χρόνο εξωσωματικής και ισχαιμίας με βραχύ χρόνο επαναθέρμανσης. Αποκορεσμός κατεγράφη σε ασθενείς μία ή περισσότερες φορές διεγχειρητικά ή/και άμεσα μετεγχειρητικά. Οι χαμηλότερες τιμές εγκεφαλικής οξυμετρίας παρατηρήθηκαν 20 λεπτά από την είσοδο στην εξωσωματική κυκλοφορία, γεγονός που υπαγορεύει την αύξηση της πίεσης άρδευσης.  Ακραίος αποκορεσμός (έως και 50%) βρέθηκε σε βαθιά υποθερμία, 10 ασθενείς (10%), είχαν αποκορεσμό εντός της ICU κατά τη διάρκεια του πρώτου 12ώρου. Το rSO2 βελτιώθηκε μετά από βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς (μεταγγίζοντας, αυξάνοντας την μέση αρτηριακή πίεση και αυξάνοντας το FiO2).

Λέξεις-κλειδία: Εγκεφαλικής οξυμετρίας, Αποκορεσμός, Νευρογνωσιακές Διαταραχές