«Users’ Satisfaction in a Community Based Mental Health Service Provider in Greece»

«Ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα» 

Συνεργασία

Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και το  Κέντρο Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανοποίησης και να  εντοπιστούν οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα 5 κλινικά τμήματα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στην Ελλάδα για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από στο έγκριτο περιοδικό Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

Περιγραφή μελέτης 

Οι ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα της υγείας. περίπου το 20% των παιδιών και των εφήβων παγκοσμίως παρουσιάζουν κάποια πάθηση ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχουν εντοπιστεί είκοσι οκτώ κλίμακες για την μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανοποίησης και τον εντοπισμό των ανεκπλήρωτων αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών στα 5 κλινικά τμήματα του οργανισμού μας «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου». Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε έρευνα με τίτλο « Users’ Satisfaction in a Community Based Mental Health Service Provider in Greece». 

Μέθοδος – Δείγμα

Για την συλλογή του δείγματος ερωτήθηκαν 424 χρήστες. Για την συλλογή δεδομένων έγινε χρήση της κλίμακας ικανοποίησης της Verona (VSSS-EU) αποτελείται από 54 ερωτήσεις/ στοιχεία που κατανέμονται σε 7 διαστάσεις ικανοποίησης. Αναπτύχθηκε ειδικά για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται στην κοινότητα, όπως έχει προηγουμένως μεταφερθεί και τυποποιηθεί στην Ελλάδα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με 2 εκδοχές, μία για τους ασθενείς και μία για τους συγγενείς.

Στατιστική Ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS v.20.0. Για την ανεξαρτησία των ονομαστικών και τακτικών μεταβλητών έγινε χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2. Για την σύγκριση μέσων όρων έγινε με t – test και ανάλυση διακύμανσης (Anova). Επιπλέον, έγινε χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson.  Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε τιμή 0.05.

Αποτελέσματα

Οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα 5 κλινικά τμήματα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στην Ελλάδα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, μέση βαθμολογία 4.5 και λιγότερο ικανοποιημένοι από τον τύπο της παρέμβασης, μέση βαθμολογία 3.9. Η ικανοποίηση ήταν αρκετά υψηλή στις υπόλοιπες διαστάσεις, μέση βαθμολογία 4.2, αντίστοιχα σε καθεμία από αυτές, ενώ οι μέσες βαθμολογίες ήταν αρκετά πάνω από το όριο δυσαρέσκειας σε όλες τις διαστάσεις και τα τμήματα. Οι συγγενείς ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τους ασθενείς όσον αφορά τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των Επαγγελματιών, μέση βαθμολογία:4.4 – 4.7 και την Πρόσβαση: 4 – 4.4 , αντίστοιχα. Η μέση βαθμολογία για κάθε διάσταση και η συνολική μέση βαθμολογία βρέθηκαν να συσχετίζονται με εκείνες όλων των υπόλοιπων διαστάσεων, επισημαίνοντας την ισχυρή αλληλεξάρτηση που παρατηρήθηκε μεταξύ των διαστάσεων. Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο οργανισμών όσο και σε επίπεδο συστήματος ψυχικής υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Users’ satisfaction, Community Mental Health, Verona Service Satisfaction Scale