Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Fertility Problem Inventory (FPI-46)

Fertility Problem Inventory (FPI-46) Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Στρες της Υπογονιμότητας (ΕΜΣΥ-46) Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης του στρες της υπογονιμότητας (FPI-46) κατασκευάστηκε από τον Newton και τους συνεργάτες του το 1999 κι...

THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5]

Η Κλίμακα Αυτοκτονίας Paykel[PSS-5] THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5] Σκοπός Κλίμακας Η κλίμακα [PSS-5] είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για την αξιολόγηση των διαφόρων εκδηλώσεων της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε κλινικό πληθυσμό (π.χ. σκέψεις θανάτου,...

The Karnofsky Performance Scale [ΚPS-11]

Κλίμακα Λειτουργικότητας Karnofsky   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Λειτουργικότητας (The Karnofsky Performance Scale [ΚPS-11]) δημιουργήθηκε το 1949 από τους Karnofsky και Burchenal. Η ΚPS-11 αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας και εστιάζει, κυρίως, στον...

Σχετικός λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων [ODDS Ratio]

“Σχετικός λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων” ODDS Ratio Εισαγωγή Ο λόγος πιθανοτήτων [ODDS Ratio] είναι μία γνωστή στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιδημιολογία και εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί ή να μη συμβεί κάτι, ή πιο συγκεκριμένα...

Schwartz Value Survey [SVS-57]

Schwartz Value Survey [SVS-57] Κλίμακα Αξιών του Schwartz [ΚΑS-57] Σκοπός της Κλίμακας Ο στόχος της Κλίμακας Αξιών του Schwartz [KAS-57] είναι να αξιολογήσει τις αξίες που έχουν τα άτομα στη ζωή τους, καθώς και να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχεί...

Fatigue Assessment Scale [FAS-10]

Κλίμακα Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] Σκοπός Κλίμακας Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Εκτίμησης Κόπωσης [ΚΕΚ-10] είναι να προβεί σε εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η χρόνια εξάντληση και εξουθένωση, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των διαφορετικών παραγόντων κατά...

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID]

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID] Σύνθετη Κλινική Εξέταση Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] Σκοπός Στόχος της Σύνθετης Κλινικής Εξέτασης Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] είναι να «στηριχθεί» στο πρότυπο που εφαρμόζει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και να «υιοθετήσει» τα...

Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]

Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανοργάνωση [ΝΝΑΜ] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Eρωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με την Μηχανογράνωση (Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Brodt και...

World Health Organization Well-Being Index [WHO-5]

Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας[ΚΜΤΕ-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας κατασκευάστηκε από τον Bech το 1998 στη Μονάδα Ψυχιατρικής Έρευνας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Βόρειας Ζηλανδίας στη Δανία. Οι Gill και Feinstein απέδειξαν ότι ο...

Scale for Suicide Ideation [SSI-19]

Scale for Suicide Ideation [SSI-19] Κλίμακα Σκέψεων Αυτοκτονίας [ΚΣΑ-19]   Σκοπός κλίμακας Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της σοβαρότητας των τρεχουσών αυτοκτονικών σκέψεων. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [SSI-19] κατασκευάστηκε από τον Beck et al....

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20]

Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] Χρονικός Κατάλογος Καταγραφής Συμπεριφορών Άγχους [ΧΚΚΣΑ-20]   Σκοπός Καταλόγου Σκοπός του Καταλόγου Stress Behaviour Log Time List [SBLTL-20] είναι να εκτιμήσει τις παρατηρήσιμες μη λεκτικές εκδηλώσεις άγχους από εξωτερικούς...

Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R-38)

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο για Θέματα Υγείας (ΑΕ-ΘΥ-38) Στόχος Ερωτηματολογίου Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζει μια αναθεωρημένη έκδοση του Ερωτηματολογίου Αντίληψης της Ασθένειας (IPQ). Η αναθεωρημένη έκδοση προήλθε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν μικρά...

EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30)

EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30) Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30) δημιουργήθηκε απο τον Aaronson και τους συνεργάτες του, το 1993, και αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες...

Revised Negative Acts Questionnaire[NAQ-revised-22]

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Αρνητικών πράξεων [ΕΑΠ-22] Revised Negative Acts Questionnaire[NAQ-revised-22]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου [NAQ-revised-22] είναι η μέτρηση του bullying στο εργασιακό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις του ερωτηματολογίου,...

Dimensions of Anger Reactions [DAR-5]

Dimensions of Anger Reactions [DAR-5] Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού [ΚΔΑΘ-5] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού [DAR-5] αποτελεί μια σύντομη και ψυχομετρικά ορθή μέτρηση του θυμού, η οποία δημιουργήθηκε από τον Forbes και τους...

Problematic Alcohol Consumption Rating Scale [PAC-200]

Κλίμακα Αξιολόγησης Προβληματικής Κατανάλωσης Αλκοόλ [ΚΑΠΚΑ-200]   Σκοπός Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει ως σκοπό την αποτύπωση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των χρηστών αλκοόλ, καθώς και την μελέτη και αξιολόγηση της κατανάλωσης αλκοόλ όταν αυτή καταστεί...

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ  Η κυρτότητα ή αλλιώς, κύρτωση,  είναι μία παράμετρος, η οποία περιγράφει το σχήμα της πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, μετράει το βαθμό συγκέντρωσης των δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή και εκφράζει την ¨αιχμηρότητα¨ ή την...

Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7]

  Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7] Κλίμακα Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας της Κλινικής Ύπνωσης στα Παιδιά [ΚΜΑΚΥ-Π-7]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας...

Organizational Citizenship Behavior [OCB-24]

Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου (Organizational Citizenship Behavior [OCB-24]) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των απαντήσεων των εργαζομένων για την συμπεριφορά...

Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12]

Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12] Κλίμακα Κοινωνικού Σωματικού Άγχους [ΚΚΣΑ-12] Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Social Physique Anxiety Scale [SPAS-12] έχει ως στόχο τον υπολογισμό και την εκτίμηση του άγχους που σχετίζεται με τη σωματική εμφάνιση στην περίπτωση που ο...

European Foundation for Quality Management [EFQM-37]

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα της Διαχείρισης (European Foundation for Quality Management [EFQM-37]) υπογράφηκε το 1988 από 14 Ευρωπαίους ηγέτες επιχειρήσεων, αλλά ιδρύθηκε το 1989...

Numeric Pain Rating Scale [NRS-11]

Αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης πόνου [ΑΑΠ-11]   Σκοπός Κλίμακας Η αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης του πόνου (Numeric Pain Rating Scale) αποτελεί μονοδιάστατη μέτρηση της έντασης του πόνου και έχει σκοπό να καταγράψει τον πόνο τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι...

The Revised Conflict Tactics Scales [CTS2-78]

The Revised Conflict Tactics Scales [CTS2-78] Αναθεωρημένες Κλίμακες Τακτικών της Σύγκρουσης [ΑΚΤΣ-78]   Σκοπός Ο στόχος της κλίμακας  [CTS2-78] είναι η αξιολόγηση του ποσοστού, της συχνότητας και της σοβαρότητας τεσσάρων τύπων βίας. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι...

Child Assessment Schedule [CAS]

Συνέντευξη Εκτίμησης Παιδιών [ΣΕΠ] Σκοπός Κύριος στόχος της συνέντευξης Child Assessment Schedule [CAS] είναι να «ανιχνεύσει» και να αξιολογήσει τις ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται, τόσο σε παιδιά, όσο και σε εφήβους. Ανάλυση ερωτηματολογίου Η συνέντευξη Child...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scale [F-COPES-30]

Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια [F-COPES-30]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales [F-COPES-30]) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετράει την κρίση στην οικογένεια...

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Inventory Scale [ASRS-40]

Κλίμακα Διερεύνησης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας [ΚΔΕΠ-40]   Σκοπός Κλίμακας Στόχος της κλίμακας είναι να κάνει διάγνωση των δύο τύπων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας βασιζόμενη στο DSM-IV. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]

Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης [ΚΕΙ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]) δημιουργήθηκε το 1951 από τους Brayfield και Rothe. Μεταξύ των παγκόσμιων μέτρων ικανοποίησης από την εργασία, η Κλίμακα...

Psychological Well Being Scales [PWBS-84]

Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην [PWBS-84]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην (Psychological Well Being Scales [PWBS-84]) αποτελεί μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία σχεδιάστηκε από τον Ryff τo 1989 προκειμένου να το επίπεδο του ευ ζην...

KIEL’s Headache Questionnaire [KIEL-HQ-26]

KIEL’s Headache Questionnaire [KIEL-HQ-26] (Tests for Retrospective Evaluation of Primary Headaches on the Basis of the HIS Criteria) Ερωτηματολόγιο Κεφαλαλγίας του KIEL [ΕΚ-KIEL-26] Σκοπός Ερωτηματολογίου Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να συλλεχθούν πληροφορίες...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά