Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Job Satisfaction Survey [JSS-36]

Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο για την Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Job Satisfaction Survey [JSS-36]) κατασκευάστηκε το 1985 από τον Spector, καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας...

Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]

 Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση [CBCL-120]   Ανάλυση Συστήματος Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ που δημιουργήθηκε από...

Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD-150)

Διάγνωση Κατάχρησης Ουσιών σε Εφήβους (ΔΚΟΕ-150) Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD-150)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η ανάπτυξη της διάγνωσης της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών σε εφήβους πραγματοποιείται μέσω του ερωτηματολογίου ADAD-150, το οποίο περιέχει 150...

VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]

Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα[ΘΣΧ-240]   Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα [VIA Inventory of Strengths] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman [2004] και βασίζεται στην κατηγοριοποίηση Values In...

Meaning in Life Questionnaire [MLQ-10]

Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής [MLQ-10]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής (Meaning in Life Questionnaire [MLQ-10]) κατασκευάστηκε από τους Steger, Frazier και Oishi το 2006 και αξιολογεί δυο παράγοντες: κατά πόσο το άτομο έχει νόημα...

State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της Απογραφής του άγχους κατάστασης-υπόστασης (State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) ξεκίνησε το 1964 από τους C.D....

Myers-Briggs Type Indicator [MBTI]-Form G

Ελληνικό Myers-Briggs (Type Indicator [MBTI]-Form G)    Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου  Το Ελληνικό Myers-Briggs (Type Indicator [MBTI]-Form G) κατασκευάστηκε από τους Briggs και Myers-Briggs to 1977. Η δημιουργία του MBTI αποσκοπεί στην περιγραφή της...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Organizational Citizenship Behavior [OCB-24]

Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου (Organizational Citizenship Behavior [OCB-24]) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των απαντήσεων των εργαζομένων για την συμπεριφορά...

Smoking Decisional Balance -Short Form [SDB-SF-20]

Κλίμακα Ισολογισμού Αποφάσεων για το Κάπνισμα-Σύντομος Τύπος [ΚΙΑΚ-ΣΤ-20] Σκοπός Κύριος στόχος της Κλίμακας Ισολογισμού Αποφάσεων για το Κάπνισμα-Σύντομος Τύπος [ΚΙΑΚ-ΣΤ-20] είναι να υπολογίσει τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα που επιφέρει η συνήθεια του...

AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEW REVISED [ADI-R-42]

Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού (ΑΣΔΑ-42) Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R-42)   Ανάλυση και Στόχος της Συνέντευξης Η Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού [ADI-R-42] δημιουργήθηκε από τον C. Lord και τους συνεργάτες του το 1994 Είναι μια...

M. D. Anderson Symptom Inventory [MDASI-19]

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Συμπτωμάτων του M. D. Anderson [ΕΜΣ-19 M.D. Anderson Symptom Inventory [MDASI-19]   Σκοπός κλίμακας Στόχος είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των συμπτωμάτων ενός ασθενούς και κατά πόσο αυτά  τον επηρεάζουν στην ζωή του. Ανάλυση ερωτηματολογίου...

Kidney Disease and Quality Of Life [KDQOL-36]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Νεφρική Ανεπάρκεια   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια κατασκευάστηκε το 1994 από τους Hays, Kallich, Mapes, Coons και Carter ώστε να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής των...

Thought Action Fusion Scale [TAFS-19]

Κλίμακα Γνωσιακής Διαστρέβλωσης [ΚΓΔ-19]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της γνωσιακής διαστρέβλωσης, που θεωρείται χαρακτηριστικό της σκέψης ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι οποίοι συγχέουν τις σκέψεις με τις...

NEW Five-Factor Inventory [NEW-FFI-60], Form S

Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO   Ανάλυση Ερωτηματολογίου To Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO (NEW Five-Factor Inventory) [NEW-FFI-60], Form S αποτελεί την συντομευμένη έκδοση του NEO Revised Personality Inventory (NEO-PI-R),...

EuroQol [EQ-5D-5]

Η Επισκόπηση υγείας   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο για την Επισκόπηση Υγείας (EuroQol [EQ-5D-5]) κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από Ευρωπαίους ερευνητές βασίζεται σε ένα σύστημα μέτρησης των πέντε βασικών διαστάσεων της ποιότητας...

Detecting language disorders in French children[ERTL‐4]

Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] ΑνΟμιΛο-4 (η ελληνική έκδοση του γαλλικού ERTL-4 [3η έκδοση, 1998])   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] είναι να...

Functional Living Index Cancer (FLIC-22)

Δείκτης Λειτουργικής Διαβίωσης-Καρκίνος (ΔΛΔΚ-22) Functional Living Index Cancer (FLIC-22)   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Ο δείκτης λειτουργικής διαβίωσης για τον καρκίνο (FLIC-22) κατασκευάστηκε από τον Schipper και τους συνεργάτες του, το 1984 και...

Interpersonal Reactivity Index [IRI-28]

Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης [IRI-28]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index [IR-28]) δημιουργήθηκε από τον Davis κατά τις χρονολογίες 1980-1983 για να φτάσει στην βελτιωμένη εκδοχή των 28...

Maslach Burnout Inventory [MBI-22]

Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης                                                                                        Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Tο Ερωτηματολόγιο «Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης» Maslach Burnout Inventory (MBI),...

Detecting language disorders in French children[ERTL‐4]

Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] ΑνΟμιΛο-4 (η ελληνική έκδοση του γαλλικού ERTL-4 [3η έκδοση, 1998])   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου Detecting language disorders in 4‐year‐old French children [ERTL‐4] είναι να...

Coronavirus Anxiety Scale [CAS-5]

Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού [CAS-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού (Coronavirus Anxiety Scale [CAS-5]) κατασκευάστηκε από τον Sherman A.Lee το 2020. Η κλίμακα αυτή είναι στη διάθεση του κοινού προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση της στην κλινική...

Santa Clara Brief Compassion Scale [SCBCS-5]

Σύντομη Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας [ΣΚΜΣ-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης της Συμπόνιας (Santa Clara Brief Compassion Scale [SCBCS-5]) κατασκευάστηκε από τον Hwang το 2008 και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλίμακα CLS των Sprecher και Fehr μία...

Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών Απέναντι στο Μετεγχειρητικό Πόνο για Παιδιά και Εφήβους [ΕΣΑΜΠΠΕ-47]. Pediatric Pain Behavior List [PPBL-47]

Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορών Απέναντι στο Μετεγχειρητικό Πόνο για Παιδιά και Εφήβους [ΕΣΑΜΠΠΕ-47]. Pediatric Pain Behavior List [PPBL-47] Σκοπός Κύρια επιδίωξη του ερωτηματολογίου είναι να προσδιοριστούν και να καταγραφούν οι εκφρασμένες συμπεριφορές του πόνου από τα...

The Preschool Behavior Questionnaire [PBQ-36]

The Preschool Behavior Questionnaire [PBQ-36] Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας [ ΕΣΠΠΗ-36] Σκοπός Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο την παροχή κλινικής εκτίμησης που αφορά προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθημάτων, ενώ είναι...

Nursing Dimensions Inventory Questionnaire [GR-NDI]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας [ΕΑΝΦ] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI]) δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα ερευνητών του Watson και...

The Spitzer Quality of Life Index [TSQLI]

Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής (Τhe Spitzer Quality of Life Index [TAQLI])  δημιουργήθηκε το 1981 από τον Spitzer και τους συνεργάτες του και  είναι μία κλίμακα ποιότητας ζωής. Αποτελείται...

Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36]

Ερωτηματολόγιο Εξέτασης των Διαταραχών Διατροφής [ΕΞΔΔ-36] Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36] Σκοπός  Στόχος του ερωτηματολογίου [EDEQ-36] είναι να  αξιολογεί τα συμπεριφορικά συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η υπερφαγία και οι...

Symptom Checklist 90-R [SCL-90]

Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας [SCL-90]   Ανάλυση και Στὀχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist 90-R [SCL-90]) αναπτύχθηκε από τον από τον Derogatis (1977) και επικεντρώνεται στην καταγραφή της ήδη υπάρχουσας ψυχοπαθολογίας.  Σκοπός της Kλίμακας...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά