AGORAPHOBIA SEVERITY SCALE [ASS-10]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑΣ [ΚΜΣΑ-10]

 

Στόχος της κλίμακας

Βασικός στόχος της κλίμακας είναι να δοθούν οι ερωτήσεις αυτές στα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αγοραφοβία κάθε εβδομάδα από τους ειδικούς κλινικούς γιατρούς, έτσι ώστε να βαθμολογηθεί η σοβαρότητα της αγοραφοβίας τους.

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα μέτρησης αγοραφοβίας κατασκευάστηκε από τον Bandelow,B.(1995). Η κλίμακα [ASS-10] απευθύνεται σε ενήλικους οι οποίοι διαγνώστηκαν με αγοραφοβία και αποτελείται από 10 ερωτήσεις.

Βαθμολόγηση ερωτήσεων

Κάθε μια από τις 10 ερωτήσεις βαθμολογείται σε μια 5-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Οι ερωτηθέντες μπορούν να επιλέξουν 1 από τις 5 πιθανές απαντήσεις χρησιμοποιώντας αριθμούς από το 0 (ποτέ) έως το 4 (πάντα) με μια συνολική βαθμολογία που μπορεί να φτάσει στο 40. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη η σοβαρότητα.

Στατιστική ανάλυση

Ο γιατρός βαθμολογεί την σοβαρότητα κάθε ερώτησης σε δική του ενότητα στο ερωτηματολόγιο, τα προσθέτει και παίρνει ένα τελικό αποτέλεσμα. Στην συνέχεια, βγάζει μια γενική μέση τιμή και την χρησιμοποιεί για να διαπιστώσει ποια είναι η κατάσταση του ασθενούς μέσω μιας 5-βάθμιας υποκλίμακας 0-4 με 0 (καθόλου) έως  4 (ακραίο). Η μέση τιμή αυτή βγαίνει διαιρώντας  το τελικό αποτέλεσμα με το πλήθος των ερωτήσεων που απαντήθηκαν Μια υψηλή βαθμολογία θα είναι όταν δε  θα έχουν απαντηθεί μόνο μία ή δύο ερωτήσεις ενώ αν δεν απαντηθούν από 3 > τότε το αποτέλεσμα θα είναι άκυρο. Όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη η σοβαρότητα.

Note: Εάν δεν απαντηθούν από 3 και πάνω ερωτήσεις τότε δεν μπορεί  να υπάρξει αποτέλεσμα. Εάν δεν έχουν απαντηθεί 1-2 ερωτήσεις τότε θα δημιουργηθεί μια αναλογική συνολική βαθμολογία η οποία μετριέται ως εξής: μερική βαθμολογία επί τον αριθμό των ερωτήσεων προς τον αριθμό των ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαπιστώθηκε υψηλή αξιοπιστία, συγκλίνουσα και διαχωριστική εγκυρότητα, αξιοπιστία δοκιμής-επανέλεγχου, ευαισθησία στην κλινική σοβαρότητα και ευαισθησία στην αλλαγή. Oι εσωτερικές συνοχές των υποκλιμάκων SCARED-A οι οποίες μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η κλίμακα μέτρησης σοβαρότητας της αγοραφοβίας [ASS-10] είναι μέτριες έως υψηλές, με τιμές άλφα του Cronbach > 0,70.

Βιβλιογραφία

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, American Psychiatric Association.[PM, aTS, RT](2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders.

Andrews, G., Hobbs, M. J., Borkovec, T. D., Beesdo, K., Craske, M. G., Heimberg, R. G., … & Stanley, M. A. (2010). Generalized worry disorder: a review of DSM‐IV generalized anxiety disorder and options for DSM‐V. Depression and anxiety27(2), 134-147.

Edition, F. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Am Psychiatric Assoc21(21), 591-643.

Gharrae, B., Masoumian, S., Zamirinejad, S., & Yaghmaeezadeh, H. (2022). Psychometric Properties of the Persian Version of the Self-report Personality Questionnaire for Personality Disorders of DSM-5 (SCID-5-SPQ) in Clinical Samples. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology27(4), 508-519.