Attributional Style Questionnaire [ASQ-12]

Ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτοαναφοράς που αναλύει τους πιο συχνούς τρόπους αιτιολόγησης και ερμηνείας των θετικών ή αρνητικών γεγονότων ενός ατόμου.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Σκοπός του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει:

  1. Την απόδοση αιτιών και τα συναισθήματα μαθητών και εκπαιδευτικών της μεταξύ τους διαπροσωπικής σχέσης.
  2. Την επίδραση αυτών των αιτιών απόδοσης στα συναισθήματα τους.
  3. Την σημασία της ελπίδας στην διαμόρφωση της απόδοσης αιτιών.

Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στην Αναδιατυπωμένη Θεωρία Αδυναμίας Αντίδρασης (Reformulated Learned Helplessnes Theory) που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συνήθως το άτομο ερμηνεύει και αιτιολογεί γεγονότα και καταστάσεις που επηρεάζουν την ψυχική του υγεία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ενηλίκους και αποτελείται από 12 υποθετικά σενάρια, τα 6 από αυτά είναι θετικά και τα άλλα 6 αρνητικά, και ζητά από τους ερωτηθέντες να αποδώσει την κύρια αιτία για καθεμία από αυτές μέσω μίας 6βάθμιας κλίμακας τύπου Likert όπου οι απαντήσεις διαβαθμίζονται από το 1 έως το 6 με το 1=ποτές, καθόλου και καταλήγει σε 6=συνέχεια, πάντα. Το ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με τρεις σύνθετες βαθμολογίες και δύο συνολικές βαθμολογίες. Οι τρεις σύνθετες βαθμολογίες είναι :

  • Σύνθετο αρνητικό στυλ απόδοσης αιτιών
  • Σύνθετο θετικό στυλ απόδοσης αιτιών
  • Η διαφορά του θετικού και του αρνητικού στυλ απόδοσης αιτιών

Και τέλος οι δύο συνολικές βαθμολογίες είναι η αισιοδοξία (ο μέσος όρος της σταθερής θετικής και της ολικής θετικής διάστασης και αντιπροσωπεύει τις θετικές εξελίξεις στην ψυχολογία των ατόμων) και η απόγνωση (ο μέσος όρος της σταθερής αρνητικής και της ολικής αρνητικής διάστασης και αντιπροσωπεύει την αίσθηση πως οι αρνητικές καταστάσεις είναι μόνιμες.)

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έγινε εκτενής βιβλιογραφικής ανασκόπηση και ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια, υπολογίζοντας τον συντελεστή Cronbach’s alpha.

Βιβλιογραφία

Αθανασιάδου, Κ. (2018). Απόδοση αιτίων και συναισθήματα μαθητών και εκπαιδευτικών για τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις: Ο ρόλος της ελπίδας.

M. E. P. Seligman


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.