ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ BECK

QUESTIONNAIRE FOR THE ASSESSMENT OF BECK’S ANXIETY [BAI-21]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο για την Αξιολόγηση του άγχους του BECK [ΕΑΒ] (BECK Anxiety Inventory [BAI-21]) δημιουργήθηκε από τον Beck και τους συνεργάτες του το 1988και είναι μία απογραφή αυτοαναφοράς για τη μέτρηση της σοβαρότητας του άγχους σε ψυχιατρικούς πληθυσμούς. Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους ερευνητές και στη συνέχεια μεταφράστηκε ξανά στα αγγλικά από Ελληνοκαναδούς μεταφραστές. Ωστόσο υπήρχαν κάποια σημεία που δεν ήταν δυνατό να μεταφραστούν με ακρίβεια στα ελληνικά, για αυτό και παραφράστηκαν για να διατηρηθεί το αρχικό νόημα και να είναι κατανοητά στα ελληνικά.

Στόχος κλίμακας

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή του άγχους στους ανθρώπινους οργανισμούς.

Βαθμονόμηση και Στατιστική ανάλυση

Το BAI αποτελείται από 21 στοιχεία, τα περισσότερα από τα οποία αντιπροσωπεύουν στενά το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών[Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R)] κριτήριο για τη διαταραχή πανικού. Οι ερωτηθέντες βαθμολογούν τα στοιχεία ανάλογα με το πόσο ενοχλούνται από το συγκεκριμένο σύμπτωμα, κάθε στοιχείο είναι σε τετραβάθμια κλίμακα Likert, που κυμαίνεται από από το 0 έως το 3[0=καμία, 1=ήπια, 2=μέτρια, 3=έντονη],  και η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να παρουσιαστεί, με βάση του αθροίσματος των επιμέρους βαθμών ενόχλησης για κάθε σύμπτωμα,  είναι 63 Δεκατρία στοιχεία περιγράφουν σωματικά ή φυσιολογικά συμπτώματα (π.χ. χτύπημα της καρδιάς), πέντε αντιπροσωπεύουν σαφώς γνωστικές πτυχές του άγχους (φόβος για το χειρότερο) και τρία έχουν μια σωματική καθώς και γνωστική χροιά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα, το ερωτηματολόγιο BAI-21 έχει ικανοποιητική συγχρονική εγκυρότητα με βαθμό συσχέτισης 0,51 με την κλίμακα HRSA, 0,58 με την κλίμακα Trait και 0,47 με την κλίμακα State. Έχει υψηλή εσωτερική συνέπεια με τον δείκτη Cronbach’a να κυμαίνεται από 0,92 έως 0,94.

Βιβλιογραφία

THOMAS FYDRICH, PB.D, DEBORAH DOWDALL, B.A, DIANNE L. CHAMBLESS, PH.D, Reliability and Validity of the Beck Anxiety Inventory, Journal of Anxiety Disorder, Vol. 6, pp. 55-61, 1992.

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. (1988). Beck Anxiety Inventory [Database record]. APA PsycTests.