Κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα θετικών συναισθημάτων κατασκευάστηκε  το 2003  από τους Fredrickson B. L., Tugade M. M., Waugh C. E. και Larkin G. R. Η κλίμακα αποτελείται από 20 ομάδες συναισθημάτων, οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση του βαθμού βίωσης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων.

Στόχος

Η mDES δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού βίωσης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και τον λόγο βίωσης των θετικών συναισθημάτων προς τα αρνητικά συναισθήματα. H κλίμακα περιλαμβάνει είκοσι ομάδες συναισθημάτων εκ των οποίων οκτώ ομάδες ερμηνεύουν τα αρνητικά συναισθήματα και δέκα ομάδες ερμηνεύουν τα θετικά συναισθήματα. Τα είκοσι συναισθήματα που περιλαμβάνονται στην κλίμακα είναι: η διασκέδαση, το δέος, η ικανοποίηση, η ευγνωμοσύνη, η ελπίδα, η αγάπη, η υπερηφάνεια, η σεξουαλική επιθυμία, η χαρά, το ενδιαφέρον, ο θυμός, η ντροπή, η περιφρόνηση, η απέχθεια, η αμηχανία, η ενοχή, η απογοήτευση, ο φόβος, η έκπληξη και η συμπάθεια.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν τις τελευταίες δυο εβδομάδες και να αξιολογήσουν την ισχυρότερη εμπειρία τους σε καθένα από τα συγκεκριμένα είκοσι συναισθήματα που υπάρχουν στην κλίμακα θετικών συναισθημάτων (mDES) με μία κλίμακα από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα). Ο βαθμός των θετικών και των αρνητικών συναισθημάτων προκύπτει μέσω μιας βαθμολογίας και χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλός, χαμηλός, μέτριος, υψηλός, πολύ υψηλός. Στον υπολογισμό της βαθμολογίας των θετικών συναισθημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται το δέος και αντίστοιχα για την βαθμολογία των αρνητικών συναισθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη η αμηχανία.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα θετικών συναισθημάτων εξάγει έναν συνολικό βαθμό για τα θετικά  και τα αρνητικά συναισθήματα αντίστοιχα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλός, χαμηλός, μέτριος, υψηλός, πολύ υψηλός. Για τα θετικά συναισθήματα ο χαρακτηρισμός πολύ χαμηλός βαθμός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 9-12, ο χαμηλός βαθμός  αντιστοιχεί σε βαθμολογία 13-20, ο μέτριος αντιστοιχεί σε βαθμολογία 21-36, ο υψηλός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 37-42 και ο πολύ υψηλός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 43-45. Αντίστοιχα για τα αρνητικά συναισθήματα ο χαρακτηρισμός πολύ χαμηλός αφορά βαθμολογία 8, ο χαμηλός βαθμός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 9-10, ο μέτριος αντιστοιχεί σε βαθμολογία 11-23, ο υψηλός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 24-30 και ο πολύ υψηλός αντιστοιχεί σε βαθμολογία 31-40.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα θετικών συναισθημάτων έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η κλίμακα θετικών συναισθημάτων χρησιμοποιείται ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων στον ελληνικό πληθυσμό. Ο δείκτης Cronbach Alpha για την κλίμακα είναι α = 0,751.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς:  Fredrickson L.B, Tugade M.M, Waugh C.E και Larkin G.R

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Γαλανάκης Μ., Πεζηρκιανίδης Χ., Καρακασίδου Ε. και Σταλίκας Α.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων